.:: Parafia w Lipnicy Wielkiej pw. Nawiedzenia NMP ::.

Rotator banerów

Część I

Za dusze:

Józefa Bulandy i zmarłych z rodziny
Ferdynanda Kuzery Józefa syna i zmarłych z rodziny
Mieczysława Olszyńskiego
Jana i Zofii Gębarowskich Heleny córki
Stanisława Gębarowskiego Genowefy żony
Rozalii i Stanisława Piękosia Stanisława syna
Agnieszki i Jana Mielech
Tadeusza Sięki
Stanisława Piękosia
Stanisława Gryzło
Ferdynanda Kuzery Józefa syna
zmarłych z rodzin Sowów i Kuzerów
Stanisława Ciwińskiego Marii żony Janusza syna
Leopolda Dulęby
Józefa Turka Marii żony
Krystyny Mucha
Franciszka Gajkowskiego Ludwiki żony Krystyny córki
Józefa Turka Marii żony i ich dzieci
Stefana Kantora
Józefa Jagielskiego Antoniny żony
Józefa Wrony Walerii żony
Józefa Niemca Wiktorii żony i ich dzieci
Andrzeja Wrony Julii żony
Janiny Forystek Mariana męża
Stanisława Łatki Janiny żony
Jana Piotrowskiego Marii żony Stanisławy córki Mieczysława syna
Władysława Tabaszewskiego Julii żony Leona syna
Aleksandra Naglaka Sabiny żony
Piotra Gajewskiego
Jana Zielenia Zofii żony Marii córki Pawła Jana Józefa Stanisława Kazimierza Antoniego synów i ich żon
Leonardy i Stanisława Samborskich
zmarłych z rodzin Zieleniów Gajewskich i Gryzłów
Stefani Piotrowskiej
Adama i Wandy Wolak
Jana Ciwińskiego Zofii żony Zdzisława syna
Krystyny Wojtaczka
Mikołaja Sowy Anny żony
Józefa Bulandy Ludwiki żony Józefa syna
Piotra Bulandy Julii żony
Heleny Bulanda Jana syna
Jana Michalika Anny żony Marii córki
Piotra Michalika Zofii żony Jana syna
Stanisława Olesia Aleksandry żony
Bronisława Leśniaka Filomeny żony
Antoniego Garguli Anny żony
Heleny Gargula
Jana Julii Jerzego Honoraty Michalik
Bogumiły Niedźwiedź Janiny Molinek
Jana i Heleny Mokrzyckich
Jana Bulandy Julii żony Haliny i Marii córki Jana syna
Wojciecha Łatki Marii żony Włodzimierza syna
Józefa Koszyka Julii żony Bronisława i Józefa syna
Józefa Turka
Jakuba Głąbia Wiktorii żony Wiktorii córki
Piotra Michała i Katarzyny Turek
Eleonory i Stanisława Sowy
Józefa Wątlikiewicza
Haliny Miłek
Julii i Władysława Piękosia i zmarłych z rodziny Piękosiów
Stefana Kantora
Edwarda Wilka
Adama Górskiego Eleonory żony
Jana Szafrańskiego Tekli żony Ludwiki córki
Piotra Łatki Marii żony
Władysława Marii i Bronisława Rojów
Jerzego Wiktorii i Józefa Motyków
Klementyny Sawaryn
Franciszka Urlika
Henryka i Edmunda Grucy
Wojciecha Grucy Marii żony
Wiktoria Kruka Marii żony
Sergiusza Kruka
Daniela Kasprzyka
Marii Żarowskiej
Marii Głąb/ Adeli Rusek
zmarłych z rodzin Zięcinów i Schabowskich
Jana Bulandy Julii żony i ich dzieci
Adama Bulandy i Kryspina syna
Karola Ślipka Julii żony
Stanisława i Wiktorii Ciwińskich
Jana i Heleny Ślipek
Józefa Ciwińskiego
Stanisława i Marii Ciwińskich Janusza syna
Zofii i Michała Budzyn
Mieczysława Garguli
Rozalii i Antoniego Skrobiś i ich dzieci
Jana Wielgusa Marii żony Stanisława syna
Stanisława Głąbia Zenona syna
Ewy i Jana Jamróz
Hieronima i Emilii Rutkowskich Zdzisława syna
Katarzyny Suskiej
Jana i Rozalii Śmiertka
Wiktorii Jurek
Zofii i Jana Ciwińskich
Kazimierza Głąbia
Wawrzyńca Ślipka Ludwiki żony
Michała Nowaka Julii żony
Franciszka i Wojciecha Ślipka Stefana Szewczyka Bronisławy żony
Stefana Ślipka
Antoniego Kiełbasy Marii żony Józefa Antoniego i Jana syna
Stanisława Dziedzica Marii żony Norberta syna
Wandy Nowak Józefa syna
Franciszka Włodarza Józefa i Apoloni Durałek Stefana syna
Jana i Marii Kuzera
Macieja i Bronisławy Czerwień Stanisława syna
Jana i Bronisławy Kuzera
Franciszki i Stanisława Wrony
Tekli Gruca
Marii i Jana Kantego Bulandy
Antoniego Głąbia
Stanisława Głąbia Zenona syna
Józefy i Edwarda Maziarz
Mariana Pisarczyka
Wojciecha i Anny Głąb Stanisława i Kazimierza syna
Michała i Anny Olszyńskich
Franciszka Żarowskiego
Jana Żarowskiego
Stefana Taraska Emilii żony Zbigniewa syna
Jana i Apoloni Wrona Ludwika syna
Marii i Józefa Pociechów
Jana Jurka i zmarłych z rodzin Jurków Wronów i Pociechów Wiktorii Wrona Aleksandra i Bogumiła syna
Andrzeja Gada
zmarłych z rodzin Pociechów i Szewczyków i dusze w czyśćcu cierpiące
Marii Golonka
Rozalii i Władysława Wielgusa i zmarłych z rodzin Lachów i Wielgusów
Bronisława Bulandy Anny żony Zbigniewa syna Marii córki
Władysława Bulandy
Michała Szufryna
Adama Wolaka Wandy żony
Mariana Bochuja
Piotra Michała Katarzyny Turków Józefa syna
Wojciecha Głąbia Anny żony Kazimierza i Stanisława syna
Jana Bulandy Józefy żony i zmarłych z rodzin Bulandów i Danków
Jana Kantego Piękosia i zmarłych z rodzin Piękosiów i Brzósków
Józefa Olszyńskiego Marii żony Mieczysława syna Andrzeja wnuka
Edwarda Olszy6ńskiego Danuty żony
Wojciecha Martuszewskiego Janiny żony Władysława syna
Jana Jurka Karoliny żony
Jana Jurka Emilii żony
Józefa Durałka Marii żony
Czesława Orzechowskiego
Władysława Cisowskiego
Jana Łatki Józefy żony
Józefa Pawlika
Jan Turka Marii żony
Kazimierza Zielenia Aniela wnuka
Jakuba Głąbia Wiktorii żony Wiktorii córki
Jana Zielenia Zofii żony
Emila Stawarza Stefanii żony Janiny córki Stanisława syna
Adama Legutko
Józefa Bulandy Walerii żony Zdzisława i Stefana syna
Wiktorii Bulanda
Grzegorza Bielewicza
Stanisława Bielewicza
Stefana Muchy Marii żony
Józefa Matusika Marii żony
Alfreda Kantora
Leona Kantora
Ksyna Władysława Kantora
Filomeny i Józefa Florka
Honoraty i Jana Jurka Wojciecha i Pawła syna
Władysławy i Wojciecha Poparda
Kazimiery i Stanisława Grygla i zmarłych z rodzin Jurków i Kantorów
Jana Górskiego
Marii i Ludwika Jurkiewiczów
Marii Józefa Bernarda Antoniego Mariana Mieczysława Artura Smoleniów
Michała Wiktorii Jana i Zofii Śpiewak
Marii i Wojciecha Jastrzębskich
Stefanii i Stanisława Wróbla
Tadeusza Kachla
Krystyny Mieczysława i Zbigniewa Babca
Stanisława i Bronisławy Wielgus
Jana i Henryki Turek
Józefa Ligęzy
Janiny Cieśla
Jana Baczyńskiego Marii żony
Michała Baczyńskiego Weroniki żony
Marii Baczyńskiej z domu Kawka
zmarłych z rodzin Stępków Kankowskich i Mazurkiewiczów
Jan Turka Marii żony
Józefa Ślipka Ludwiki żony
Pawła Semli
Jana Króla Marii żony
Józefa Olesia
Janiny Kipiel
Władysława Koralika Stefanii żony
Stanisława Turskiego Zofii żony
Julii i Wojciecha Szczechowicza Wojciecha i Tomasza wnuków
Heleny i Jana Ślipka Franciszka syna
Jana Jurka Aleksandry żony Władysława syna
Franciszka Kolata Heleny żony Mieczysława syna
Antoniego Krzyżaka Joanny żony i zmarłych z rodzin Kolatów i Krzyżaków Piotra Cygnarowicza Julii żony Stanisława syna
Stefana Cygnarowicza
Jana Byczka Marianny żony Krystyny córki
Józefa Byczka Wiktorii żony Stanisława syna
Pawła Dudka Zofii żony
Józefa Dudka Aliny żony
Wioletty Pypno
Jarosława Jesienia
Jana Kolata Józefy żony Władysławy córki Józefa i Franciszka syna Józefa Durałka
Bronisława i Janiny Forystek
Emilię Sowa
Zenona Pulita
Piotra i Katarzyny Turek
Stanisława i Franciszka Szafrańskich
Izabeli i Adolfa Wojtaczka
Jana i Anny Łatka
Józefa Łatki Włodzimierza syna
Józefa Hotlosia Marka wnuka
Wacława Hotlosia Wiktorii żony
Jana Turskiego Anny żony
Józefa Turskiego
Marii żony
Jana Sejuta Wiktorii żony
Aleksandra Kwaśnika Bronisławy żony
Jakuba Jurka Julii żony
Apolinarego Wojciecha i Edwarda Jurka
Anny Pikulińskiej Sebastiana syna
Andrzeja Skalika
Franciszka i Marii Król
Stanisława Króla
Władysława Śliwy
Józefa Śliwy Bronisławy żony i ich dzieci
Jakuba Głąbia Wiktorii żony Wiktorii córki
zmarłych z rodzin Jurków i Gniadków
Wojciecha Fydy Zofii żony
Eugeniusza Fydy
Wiesława Wesołowicza
Zenona i Janiny Duduń
Józefa Strzesaka
Tadeusza Turskiego Janiny żony
Marii Stefani Stanisława Turskich
Władysława Jurka
Janiny Żarowskiej
Antoniego Żarowskiego Marii żony
Franciszka Sowy Marianny żony
Józefa Durałka
Franciszka Kuzery Julii żony
Pawła Jurka
Józefa i Heleny Jurek
Michała i Wiktorii Łatków i dusze w czyśćcu cierpiące
Stanisława Pacha
Jana Ślipka Heleny żony Franciszka syna
Jakuba i Julii Drogoś
Jana i Apoloni Ślipek
Franciszka Kawki Katarzyny żony Franciszka syna Marii żony
Jana Gnoińskiego
Zbigniewa Szafrańskiego
Stanisława Zielenia Wandy żony
Józefa Szafrańskiego Heleny żony
Jana Cwajne Marii żony Bogumiła syna
Aleksandra Maciaszka
Heleny i Jana Ligęzy
Alicji i Stanisława Turka
Bronisławy i Piotra Turka
Stanisława Wróbla Kazimiery żony Jana syna
zmarłych z rodziny Zieleniów
Kazimierza Głąbia
Mariana Michalika
Małgorzaty Wróbel
Józefa Miłkowskiego
Franciszka i Adeli Nowak Kazimierza syna Haliny c
Józefa Ludwiki i Ferdynanda Bulandę
Eugeniusza Wojtaczki Anieli żony Krystyny córki
Józefa Włodarza
Karoliny Zięba
Zofii Kosteckiej
Franciszka Gajkowskiego Ludwiki żony Krystyny córki
Jana Gajkowskiego Anny żony
Marii Piękoś
Zofii i Józefa Wrony Władysława syna
Jana Gada Stefanii żony Józefa syna
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Krystyny Olszyńskiej
Jakuba Gada Eleonory żony
Bronisławy Gad
Stanisława Jurka Anny żony
Eugeniusza Bulandy Eleonory żony Mieczysławy córki
Ludwiki Winiarskiej
Czesława Jurka Ludwiki żony
Marii Głąb
Stanisława Czerwienia Genowefy żony Barbary i Danuty córki Mariana syna
Franciszka Sowy Marianny żony
Stanisława Kuzery Marii żony
Marii i Stanisława Miłkowskich
Romana i Roberta Cepielik
Józefa Piotra Krystyny Raróg i zmarłych z rodzin Zająców Brzósków Olszyńskich Cięciwów Kubiców
Antoniego i Franciszka Miłkowskich
Marii Śliwa
Klementyny Sawaryn
Bożeny Stanisława i Grzegorza Bielewicza
Bronisławy i Józefa Śliwy
Julii i Józefa Sowy
Stefani i Henryka Gada
Marii i Włodzimierza Gada
Józefa Homoncika
Tadeusza Bulandy Julii żony
Stanisława Furtak
Wiktorii Sowa
Franciszka i Wandy Cygnarowicz
Zofii i Witolda Kasprzyka
Józefa Turka Marii żony Krystyny córki
Szczepana Głąbia Anny żony
Stanisława Jurka
Wawrzyńca Jurka Emilii żony
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Jana Gada Stefanii żony Józefa syna Bronisławy Gad
Jakuba Gada Eleonory żony
Stanisławy Kantor Józefa syna
Wiktorii Jurek
Jana Gawrońskiego Aleksandry żony Leszka syna
Bronisławy Niemiec
Franciszka i Adeli Nowak Kazimierza syna Haliny córki
Franciszka i Józefy Kruk Stefanii i Zofii córki
Franciszka Woźniaka Marii żony
Stanisława Leśniaka Halin żony
Jana Ślipka Heleny żony
Franciszka Ślipka
Jana Kantego Głąbia Stefanii żony
Adama Górskiego Eleonory żony
Bronisławy i Władysława Furtaka
Wandy Błażusiak
Wiktorii Niemiec Józefa męża
Zofii i Karoliny Podobińskiej
Karola Dutka Anny żony
Józefa Kowalika Emilii żony
Pawła Bomby
Wojciecha Jurka Józefy żony
Jana Jurka Wojciecha i Pawła syna
Jakuba Głąbia Wiktorii żony i Wiktorii córki
Zdzisława Garbowskiego
Ryszarda Gajewskiego
Michała Gajewskiego Marii żony Michała i Józefa syna
Józefa i Rozalii Gawlików
Józefa Malińskiego Władysławy żony
Julii i Józefa Sowy
Wiktorii i Stanisława Furtaka Andrzeja syna
Bronisława Wilka
Marii i Włodzimierza Gada
Janiny Leona Mariana i Stanisława Ligęzy
Marii Józefa i Wojciecha Janika
Agnieszki Zofii Rozalii Ślipek
Wiesława Króla
Stanisława Cygnarowicza Zofii żony
Stefana Cygnarowicza
Stanisławy Fyda
Piotra Gajewskiego i zmarłych z rodzin Fydów i Gajewskich
Zbigniewa Króla Anny i Marii Ślipek
Heleny Korcyl
Józefa Wilka Ludwiki żony
Stanisława Wilka Franciszki żony
Jana Kantego Bulandy Marii żony
Cecylii Wańczyk
Marii Golonka
Stanisława Kwarcińskiego Daniela wnuka
Piotra Marii i Anny Kwarcińskich
Jana Jurka Pawła i Wojciecha syna
Jana Mędonia
Andrzeja i Katarzyny Langer
Stefana Cygnarowicza
Władysława Lewickiego Zofii żony Stanisława syna
Natalii Lewickiej
Marii Józefa i Andrzeja Olszyńskich
Marii i Kazimierza Jurka
Andrzeja Szczepanka


Część II

Za dusze:

Stanisława Ćwika Janusza syna
Wawrzyńca i Walerii Ćwik
Juliana Biskupa
Mieczysława Żarowskiego
Jana i Bronisławy Żarowskiej
Agnieszki i Wojciecha Ruska
Sylwestra Gawrońskiego
Wojciecha i Genowefy Król
Jana i Aleksandry Gawrońskiej
Leszka Gawrońskiego
Tomasza Wrony
Stanisława Danka
Jana Julii i Jerzego Michalika
Janiny Molinek
Bogumiły Niedźwiedź
Janusza Ćwika
Jana Kantego Janisa Zofii żony Mieczysława syna
Stanisława Ćwika
Marii i Jana Kantego Bulandy i zmarłych z rodzin Bulandów i Olszyńskich
Ludwika Wielgusa i zmarłych z rodzin Wielgusów i Jurków
Weroniki i Franciszka Kasprzyka
Marii i Józefa Zielenia
Stanisława i Józefy Danek Roberta syna
Stanisława Zielenia Wandy żony Adama Górskiego Eleonory żony
Jana Cwajnego Marii żony Bogusława syna
Józefa Szafrańskiego Heleny żony Zbigniewa syna
Stanisława Nowaka Heleny żony
Jana Ślipka Heleny żony
Zofii i Zygmunta Michalika Jana syna
Bronisława Frydy Bronisławy żony
Rocha Frydy Marii żony
Ryszarda Frydy Henryki żony
Kazimierza Lacha Genowefy żony Genowefy córki
Anny Mieczysława i Bronisława Brzóski
Stanisławy i Stefana Turskich Józefa syna
Mieczysława i Lucyny Turskich
Adama Karoliny Turskich Daniela i Oskara syna
Marii Czuba
Stefana Łatki Bronisławy i Stanisławy żony
Stanisława Łatki
Andrzeja Sternala Anny żony i ich dzieci
Michała Łatki Wiktorii żony i ich dzieci
Adama Chruściela
Stanisława i Wandy Zięba Aleksandra i Czesława syna Mieczysławy córki
Ksyna Józefa Ciastonia
Leona Janiny Pawła Józefy Mariana i Stanisława Ligęzy
Jana Bronisławy Marii Piotra Jana–Kantego Gajewskich
Zofii i Jerzego Oślizły
Marii i Katarzyny Turek
Piotra i Stefanii Bulanda
Józefa Turka
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Stanisława i Piotra Kwarcińskiego
Józefa Bulandy
Adama Ruska
Józefa Genowefy Jana Stanisława Edwarda Franciszka Grygiel
Michała Katarzyny Wacława Zygmunta Krauz
Klementyny Sawaryn
Jana Mędonia
Wandy Błażusiak
Władysława Rja
Stanisławy Fyda
Stefana i Wiktorii Piękoś
Czesława Sejuta Stanisława Bulandy Emilii żony Mieczysława syna
Jana Bulandy Janiny żony
Jadwigi Żukowskiej
Michała Sowy
Stanisława Jurka Wiktorii żony Jana i Józefa syna Grażyny żony
Stanisława Turka Alicji żony
Stanisława Kantora Stanisławy żony Józefa syna
Bronisławy Pancerz
Danuty Kołodziej
Kazimiery i Stanisława Grygla
Zbigniewa Cygnarowicza Kazimierza syna
Mateusza Szufryna
Jana Nowaka
Edwarda Mroza
Marii i Józefa Zarzyckich
Władysławy i Zygmunta Sowy
Honoraty i Władysława Jagielskiego
Stanisława Zarzyckiego
Józefa Turka Marii żony Krystyny córki
Franciszka Gajkowskiego Ludwiki zżony
Krystyny Gajkowskiej
Franciszka Bocheńkiego
Zofii Wójs
Antoniego i Stefanii Wójs
Stanisława i Ludwiki Bocheńskich
Michała i Genowefy Jacak
Jana i Heleny Chramęga
Jana i Karoliny Jurek
Wawrzyńca i Jana Turka
Barbary Schener
Józefa i Genowefy Grygiel i ich dzieci
Wiktorii i Józefa Bulandy
Andrzeja i Rozalii Bulanda
Piotra i Weroniki Bulanda
Józefa Bulandy
Stanisława i Heleny Bulanda
Jana i Stanisławy Bulanda
Władysławy Bulanda
Józefy i Stanisława Mroza
Emila i Marii Olechny
Bożeny Bielewicz
Heleny Zachariasz
Zofii Oślizło Jerzego syna
Franciszka Grygla
Zbigniewa Turka
Jana i Walerii Wesołowicz Andrzej i Wiesława syna
Józefa o Genowefy Ojczyk
Zofii Śliwa
Krystyny Leśniowskiej
Tadeusza Sowy
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Jana Honoraty Pawła Wojciecha Jurka
Alfreda Kantora
Ludwika Wielgusa
Henryka Grucy
zmarłych z rodzin Zieleniów Jurków i Ciwińskich
Władysława Martuszewskiego
Stanisława Jasińskiego
Stanisława Wysowskiego Marii żony
Julii Naglak
Władysława Gawlika
Cecylii Szołdra Jana syna
Mirosława Denenfelda
Marii i Andrzeja Michalika
Adama Jasińskiego
Izabeli Szafrańskiej Sławomira syna
Janiny Żarowskiej
Wojciecha Wysowskiego Zofii żony Jana syna
Marii Wysowskiej
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Jana Gada Stefanii żony Józefa syna
Stanisława Kantora Stanisławy żony Józefa syna
Wiktorii Jurek Jana syna
Józefa i Marii Lach Tadeusza syna
Andrzeja Pietruchy
Stanisława i Wandy Zięba Mieczysławy córki Aleksandra i Czesława syna Agnieszki wnuczki
Juliana Biskupa
Jana Bulandy Julii żony Haliny i Marii córki Franciszka i Jana syna
Jana Różańskiego Zofii żony
Edwarda Kuliga Kunegundy żony Wiktorii córki Franciszka syna
Franciszka i Władysławy Zając
Michała Kuzery
Franciszka i Heleny Kuzera i ich dzieci
Adama Bulandy Kryspina syna
Jan i Ludwiki Pękałów
Gustawa Stanisława Marii Krystyny Michaliny Bulandów
Stanisława Stanisławy Mieczysława Marii Jadwigi Jurek
Władysława Stanisławy Dariusza Garguli
Józefa Ślipka
Marii Głąb
Franciszka i Lidii Mikołajczyk
Małgorzaty Grochot
Wandy Błażusiak
Wiktorii i Józefa Niemca
Karoliny i zofii Podobińskiej
Ignacego Nowaka
Piotra Gajewskiego
Wandy Zieleń/ Józefa Kożucha
Karoliny i Adama Turskich
zmarłych z rodzin Tabisiów i Bulandów
Antoniego i Józefy Nowak Ignacego i Alojzego syna Julii i Stefanii córki
Władysława i Tekli Ślipek Władysława syna Genowefy i Heleny córki Ignacego Nowaka
Stanisława i Zofii Zieleń
Jadwigi i Zdzisława Pawlika
Stefanii Turskiej
Stanisławy i Alojzego Nowaka
Kazimiery Gunia
Karoliny Turskiej z rodziną
Małgorzaty i Ludwika Baczyńskiego
Jana i Barbary Nowak
Wiktorii i Stefani Ślipek
Jana i Rozalii Nowak
Władysława i Bronisławy Olszyńskiej
Krystyny Olszyńskiej
Wiktorii i Jana Piątkowskich
Władysława Brzóski
Kazimiery Gunia
Anny i Jana Gucwy
Walentego Władysławy Stanisława Guni
Wiktorii Zięcina
Teresy Kwaśniowskiej z domu Lesiak
Mariana Głąbia
Marii Głąb Teresy córkiMariana syna
Wojciecha Kwaśniowskiego
Marii Głąb z domu Górska
Karoliny Oleś- Turskiej Adama męża
Jana Olesia
Pauliny i Józefa Olesia
Heleny Ślipek Bartkiewicz
Marii Zieleń Stanisława męża
Ignacego Nowaka
Jana Ślipka
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Anny i Władysława Jaworeckiego
Stefanii i Mieczysława Czupińskich
Jana Jurka i zmarłych z rodzin Zieleniów Jaworeckich Drogosiów i Głąbiów
Jana i Julii Zając
Jana Gołąbia
Marii i Henryka Brzóski Stanisława syna
Janiny i Tadeusza Kulki
Marii Władysława Kasprzyka
Marii i Gabriela Bernackich
Zofii Pawła Anny Weroniki Franciszka Marii Romana Kasprzyka
Marii i Jana-Kantego Woźniaka
Haliny Waniowskiej
Stanisławy Kaczkowskiej
Stanisława Olesia Aleksandry żony
Ludwika Wrony
Ksyna Stanisława Szafrańskiego
Ksyna Franciszka Mazura
Ksyna Józefa Ciastonia
Tadeusza Heleny i Marii Szafrańskich
Wincentego i Marii Stanuch
Stanisława Nowaka
Franciszka i Zdzisława Szczygła
Józefa Marii i Mariana Smoleniów
Ingelore Eriki i Stanisława Lalika
Janiny i Józefa Wojnar
Jana Szafrańskiego
Jana Marii Bronisława Zofii Jana Marii Henryka Marii Stanisława Franciszka i Stanisławy Brzósków
Ireny i Juliana Prusaka
Zofii i Władysława Bartusiaka
Emilii i Waleriana Lacha
Tadeusza Szczechowicza Tomasza syna
Marii i Franciszka Nowaka
Jana i Wiktorii Nowak
Antoniego i Bronisławy Liptak
Wojtka Szczechowicza
Julii i Wojciecha Szczechowicza
Eugeniusza Fydy
Wojciecha Fydy Zofii żony
Jana Wojtaczki Marii żony
Józefa Tabaszewskiego Wandy żony Andrzeja syna
Anny Józefa Janusza Grzegorza Elżbiety Jana-Kantego Jana Marka Kazimierza Turka
Marii Józefa Artura Mariana Mieczysława Bernarda Smolenia
Anny Michała Salomei Anny Mieczysława Bulandy
Wiesława Wiktorii Tadeusza Stanisława Tadeusza Kobierskiego
Jana Urygi
Kazimierza Horoszko
Tadeusza Furgała
Kazimierza Boguskiego
Zofii Górskiej
Magdaleny Zychroń
Andrzeja Julii Wrona
Mariana i Janiny Forystek
Kazimierza Wrony
Aleksandra Naglaka Sabiny żony
Mikołaja Szlaga Marii żony
Jana Zofii i Józefa Szlaga
Jana Garguli Józefy żony
Stefana Szlaga
Mariana Szlaga
Wojciecha Stawiarskiego Salomei żony Tadeusza syna
Franciszka Sowy Marianny żony
Janiny Żarowskiej
Stanisławy Fyda
Zbigniewa Króla i zmarłych z rodzin Fydów i Nowaków
Tadeusza i Stanisławy Olchawskich
Janiny i Grzegorza Kwiatkowskich
Stanisława i Julii Hotloś
Jana Gawrońskiego Aleksandry żony Leszka syna
Stefana Łatki Bronisławy żony Stanisława syna
Adama Chruściela
Karola Wrony Walerii żony
Jana Niemca i zmarłych z rodzin Wronów Jurków Niemców i Tokarzów
Marii i Juliana Matusika i ich rodziców
Janiny i Stanisława Łatki
Katarzyny i Bronisława Garbowskich
Zdzisława i Józefa Garbowskich
Wiktorii i Jakuba Głąbia
Zygmunta Ruska Julii żony Franciszka syna
Krystyny Ligęza
Jana Biskupa
Gustawa Zająca Stanisławy żony
Jana Hotlosia Marii żony
Romana Hotlosias Heleny żony
Józefa Hotlosia Marii żony Józefa syna Zofii i Bronisławy córki
Michała Głąbia Anny żony Wiktorii córki
Dominika Damasiewicza
Stanisława Wysowskiego Stefanii żony
Edwarda Wysowskiego Klary żony
Tadeusza Szlaga
Magdaleny Szlag
Leona Janisa Julii żony
Ireny Janis
Hieronima Łatki Marii żony
Pauliny Lach
Jana Wysowskiego Katarzyny i Karoliny żony
Jakuba Nowaka Julii żony Ludwika syna
Andrzeja i Lucyny Nowak
Michała Króla Marii żony Jerzego syna
Aleksandry i Władysława Łatki i zmarłych z rodziny
Julii i Pawła Wronów i zmarłych z rodziny
Sabiny Borowik
Janusza Job
Ignacego Danka Albiny żony i zmarłych z rodziny Danków
Mariana Jasińskiego i zmarłych z rodziny Jasińskich
Jana Cygnarowicza Julii żony Adama syna Zofii córki
Stanisława Zielenia Wandy żony Marii córki
Piotra Bulandy Stefanii żony
Kazimierza Jurka Marii żony
Juliana Barana Marii żony
Jana Barana
Franciszka i Marii Pachut Tadeusza Jana Józefa syna
Ignacego i Albiny Danków Stanisława syna
Józefa i Zofii Karwaneckich
Bronisława Pacuły
Bogumiły Bukowiec
Joanny Świątek
Krystyny i Kazimierza Chmielowskiego Marka i Kazimierza syna
Anny i Jana Chmielowskiego
Marii i Andrzeja Wrony
Józefa i Eleonory Wrona
Kazimiery Zuzanny i Józefa Oleksak Jana syna Danuty Holka córki
Adama Ruska
Józefa i Wiktorii Danek
Wiktorii Wielgus
Ireny Piechota
Wandy i Józefa Migacz
Wawrzyńca i Agaty Drogoś
Jana i Zofii Jaworeckich
Władysława i Anny Jaworeckich
Zofii Jaworeckiej
Janiny i Katarzyny Kolat
Jana Kolasińskiego
Janiny i Leona Ligęzów
Jana i Bronisławy Gajewskiej
Jakuba i Marii Danek
Janiny Żarowskiej i zmarłych z rodziny
Ludwika Gawrońskiego Heleny żony
Stanisława Bulandy
Ryszarda Michalika
Józefa Piotrowkiego Stefanii żony
Stanisława Piotrowskiego Marii żony Władysławy córki
Marii i Juliana Turskich
Bronisławy i Józefa Piękosia
Marii i Piotra Łatków
Jana Gada Stefanii żony Józefa syna
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Stanisławy Kantor
Wiktorii Jurek
Antoniego Nowaka Józefy żony
Alojzego Nowaka Stanisławy żony
Wojciecha Zająca Wiktorii żony Józefa syna
Bronisławy Marii i Andrzeja Żarowskich
Bronisławy i Ludwika Turskich i zmarłych z rodziny
Bronisława Furtaka Wiktorii żony Andrzeja syna
Jana Biskupa Marii żony Stanisława syna
Józefa Biskupa Zofii żony
Jana Jurka Bronisławy żony
Jana Andreasika
Władysława Kosteckiego Katarzyny żony Jana i Adama syna
Bronisława Pacuły
Jana Mroza Wiktorii żony Ryszarda Krzysztofa Aleksandra syna Teresy córki
Ksyna Władysława Kantora
Wiktorii Kantor
Jana Kantora Marii żony
Bolesława i Janiny Chajkaluk
Stefana i Heleny Dutkowskiej
Jana i Marii Mucha
Jana i Elżbiety Franos
Piotra Janusa
Tadeusza i Józefy Wysopal
Józefa i Wandy Gołąb
Jana Sternala Wiktorii żony Mieczysławy i Alfredy córki Andrzeja i Józefa syna Marii żony
Marii Stanisława Anny Władysława Łatki
Anastazji i Brzóski
Melchiora i Stefanii Łatka