.:: Parafia w Lipnicy Wielkiej pw. Nawiedzenia NMP ::.

Rotator banerów

Część I

Za dusze:

Jana Michalika, Anny żony i Marii córki
Piotra Michalika, Zofii żony i Jana syna
Stanisława Olesia i Aleksandry żony
Józefa Bulandy, Ludwiki żony i Józefa syna
Mikołaja Sowy, Anny żony i zmarłych z rodzin Bulandów i Sowów
Franciszki Bulanda
Władysława Bulandy
Michała Szufryna
Piotra Gajewskiego i Wiktorii żony
Jana Zielenia, Zofii żony i zmarłych z rodziny Zieleniów
Leonardy i Stanisława Samborskich
Wawrzyńca Ślipka i Ludwiki żony
Michała Nowaka i Julii żony
Wojciecha i Franciszka Ślipka
Stefana Szewczyka i Bronisławy żony
Stefana Ślipka
Eugeniusza Szewczyka
Marii Pociecha
Jana Jurka, Karoliny żony, Jana syna i Emilii żony
Czesława Orzechowskiego
Władysława Cisowskiego
Jana Łatki Józefy żony i Marii córki
Franciszka Kawki
Józefa Pawlika i Marii żony
Jana Turka i Marii żony
Wandy i Józefa Nowak, Józefa syna
Marii i Stanisława Dziedzic, Norberta syna
Bronisława Bulandy, Anny żony, Marii córki Władysława i Zbigniewa syna
Stanisława Jurka
Wawrzyńca Jurka i Emilii żony
Bronisławy Niemiec
Piotra Kwarcińskiego
Stanisława i Alicji Kwarcińskiej Kazimierza wnuka
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Edwarda Wilka
Marii Józefa Bernarda Mariana Mieczysława Artura Antoniego Smoleniów
Wiktorii Michała Zofii Jana Śpiewaków
Marii i Wojciecha Jastrzębskich
Krystyny Mieczysława Zbigniewa Babiec
Stefanii i Stanisława Wróbel
Tadeusza Kachla
Jana Bulandy, Julii żony i ich dzieci
Adama Bulandy i Kryspina syna
Karola Ślipka i Juli żony
Bronisława Frydy, Bronisławy żony, Rocha syna i Marii żony
Ryszarda Frydy i Henryki żony
Genowefy Lach, Kazimierza męża i Genowefy córki
Anny Brzóska Mieczysława i Bronisława męża
Wiktorii Wrona Aleksandra i Bogumiła syna
Andrzeja Gad
Józefa i Janiny Zięcina
Stanisława Weroniki Schabowskich Józefa i Stefana syna
Jana i Walerii Wesołowicz Andrzeja i Wiesława synów oraz Genowefy córki
Józefa Ojczyk
Tadeusza Sowy
Zofii Śliwa
Krystyny Ledniowskiej
Stanisława i Marii Ciwińskich, Janusza syna
Leopolda Dulęby
Jana i Heleny Ślipek
Stanisława i Wiktorii Ciwińskich
Stanisława Głąbia, Zenona syna i Antoniego wnuka
Ewy i Jana Jamróz
Emilii i Hieronima Rutkowskich, Zdzisława syna
Jerzego Korus
Stanisława Leśniak
Katarzyny Suskiej
Michała i Anny Olszyńskich
Wojciecha i Anny Głąb Stanisława i Kazimierza syna
Józefa Bulandy, Walerii żony Stefana i Zdzisława syna
Wiktorii Bulanda
Stefana Piękosia i Wiktorii żony
Czesława Sejuta
Aleksandra i Marii Golonka
Władysława i Rozalii Wielgus i zmarłych z rodzin Lachów i Wielgusów
Rozalii i Stanisława Piękosia, Stanisława syna
Jana i Agnieszki Mielech
Tadeusza Sięki
Stanisława Piękosia
Stanisława Gryzło
Józefa Bulandy Józefy siostry i zmarłych z rodziny
Ferdynanda Kuzery i Józefa syna
Jana Kantego Kuzery i zmarłych z rodziny
Marii i Stanisława Dziedzic
Ferdynanda Kuzery, Józefa syna i zmarłych z rodziny Kuzerów i Sowów
Mieczysława Olszyńskiego
Jana i Zofii Gębarowskich, Heleny córki
Stanisława Gębarowskiego, Genowefy żony i Krzysztofa syna
Kazimiery Bochenek
Włodzimierza i Józefa Łatki
Anny i Jana Łatki
Piotra Gajewskiego i Wiktorii żony
Krystyny Poznańskiej
Stanisława Byczka i zmarłych z rodzin Byczków Dudków Jesieniów
Wioletty Pypno
Janiny Wrona
Aleksandry Sokół
Genowefy i Stefana Cygnarowicz
Zofii i Stanisława Turskich
Anny i Jana Bielewicz
Czesława i Stanisława Bielewicz
Stanisławy i Mariana Fyda
Stanisławy i Tadeusza Olchawskich
Julii i Władysława Hotloś
Janiny i Grzegorza Kwiatkowskich
Zbigniewa Króla
Krystyny Grygiel zmarłych z rodzin Fydów i Nowaków
Stanisława Jurka, Wiktorii żony Jana i Józefa syna Stanisława Kantora, Stanisławy żony, Józefa syna
Stanisława Turka i Alicji żony
Jana Wysowskiego
Stanisława Nowaka i Zofii żony
Zofii Policht
Andrzeja Roja, Anny żony i Rafała syna
Mariana Fydy i Stanisławy żony
Piotra Gajewskiego, Wiktorii żony i Jana Kantego Gajewskiego
Zbigniewa Króla
Anny i Marii Ślipek
Heleny Korcyl
Krystyny Grygiel
Jana i Marii Kuzera
Macieja i Bronisławy Czerwień, Stanisława syna
Jan i Bronisławy Kuzera
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Jakuba Głąbia, Wiktorii żony i Wiktorii córki
Jana Zielenia, Zofii żony
Stefana Łatki Stanisławy i Bronisławy żony, Stanisława syna
Andrzeja Sternala Bronisławy i Heleny córki Wawrzyńca Jana i Piotra syna
Jana Julii Honoraty Michalik
Rudolfa i Jerzego Michalik
Bogumiły Niedźwiedź
Janiny Molinek
Jana i Heleny Mokrzyckich
Stanisława i Bronisławy Wielgus
Mariana Wielgusa
Józefa i Józefy Ligęza
Jana i Henryki Turek
Stanisława Zielenia i Wandy żony
Adama Cisowskiego i Eleonory żony
Jana Cwajne, Marii żony i Bogusława syna
Zbigniewa Szafrańskiego
Jana Żarowskiego
Franciszka Żarowskiego i Alicji żony
Stefana Taraska, Emilii żony i Zbigniewa syna
Mieczysława Garguli
Rozalii i Antoniego Skrobiś i ich dzieci
Emila Stawarza, Stefanii żony, Stanisława syna i Janiny córki
Adama Legutko
Stanisława Bulandy, Anny żony Władysława i Zbigniewa syna
Romana Górskiego i Marii żony
Bronisława Furtaka, Wiktorii żony i Andrzeja syna
Marii i Ludwika Jurkiewicz
Jana i Krystyny Górskich
Józefa Olszyńskiego, Marii żony, Mieczysława syna i Andrzeja wnuka
Edwarda Olszyńskiego i Danuty żony
Wojciecha Martuszewskiego, Janiny żony i Władysława syna
Józefa Turka
Piotra Katarzyny Michała Turka
Jakuba Głąbia, Wiktorii żony i Wiktorii córki
Zdzisława Garbowskiego
Michała Gajewskiego, Marii żony Michała Józefa i Ryszarda syna
Józefa Gawlika i Rozalii żony
Józefa Malińskiego i Władysławy żony
Jana Kantego Gucwy, Kazimiery żony i Bernadety córki
Florentyny Gucwa
Andrzeja Różyckiego, Julii żony i Gabriela syna
Moniki Grabowskiej
Zygmunta Waligóry
Stanisława Szafrańskiego
Franciszka Szafrańskiego
Izabeli i Adolfa Wojtaczka
Katarzyny i Piotra Turek
zmarłych z rodzin Stępków Kankowskich Mazurkiewiczów i Naściszewskich
Stanisława i Wandy Zięba Aleksandra i Czesława syna, Mieczysławy córki
Jana Jurka, Aleksandry żony i Władysława syna
Franciszka Kolata, Heleny żony, Mieczysława syna i Wiesława wnuka
Antoniego Krzyżaka, Joanny żony i zmarłych z rodzin Kolatów i Krzyżaków
Bronisława Forystka i Janiny żony
Emilii Sowa
Zenona Pulita
Mieczysława Kolata i Wiesława syna
Jana i Apoloni Wrona, Ludwika syna Romana wnuka
Marii i Józefa Pociecha
Jana Jurka i zmarłych z rodziny
Eugeniusza Bulandy, Eleonory żony, Mieczysławy córki i Stanisława syna
Ludwiki Winiarskiej
Julii i Wojciecha Szczechowicz, Mariana, Stanisława, Jana i Tadeusza synów Wojciecha i Tomasza wnuków
Józefa Kuzery
Heleny i Jana Ślipek, Franciszka syna
Czesława Jurka, Ludwiki żony i Mieczysława syna
Marii Głąb
Stanisława Czerwienia, Genowefy żony, Barbary córki i Mariana syna
Władysława Furtaka, Bronisławy żony, Zofii i Krystyny córki, Jana Gada, Stefanii żony, Józefa syna
Władysława Wilka, Eleonory żony i Bronisława syna
Adama Grygla
Franciszka Grygla i Genowefy żony
Jana Biskupa, Marii żony, Stanisława syna i Ewy córki
Józefa Biskupa i Zofii żony
Jana Jurka i Bronisławy żony
Jan Andreasika
Heleny Wilk
Krystyny Olszyńskiej i Stanisława syna
Stanisława Jurka i Anny żony
Jana Sternala i Wiktorii żony
Józefa Sternala i Marii żony
Alfredy Sternal i Józefa męża
Mieczysławy i Andrzeja Sternal
Kazimierza Głąbia
Wojciecha Głąbia, Anny żony Stanisława i Kazimierza syna
Piotra Michała Katarzyny Turek i Józefa syna
Mariana Bochuja
Jana Piotrowskiego, Marii żony, Stanisławy córki i Mieczysława syna
Władysława Tabaszewskiego, Julii żony i Leona syna
Andrzeja Miłkowskiego
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Jana Honoraty Wojciecha Pawła Jurek
Marii Wielgus, Ludwika męża i Alfreda Kantora
Henryka Grucy i Niny żony
Bronisława Leśniaka i Filomeny żony
Antoniego i Anny Gargula, Heleny córki
Jana Wysowskiego i Heleny żony
Stanisława Mroza i zmarłych z rodziny
Stanisława Danka, Józefy żony i Roberta syna
Franciszka i Wandy Cygnarowicz
Witolda Zofii Kasprzyk i zmarłych z rodziny
Zofii i Zygmunta Michalik, Jana syna
Józefa Matusika i Marii żony
Stefana Muchy, Marii żony i Adama syna
Jakuba Nowaka, Julii żony i Ludwika syna
Michała Króla, Marii żony Jerzego i Zbigniewa syna
Andrzeja Nowaka
Lucyny Gucwa
Adama Bulandy i Kryspina syna
Jana Pękały i Ludwiki żony
Jana Muchy
Stefana Hotlosia i Marii żony
Dawida Grygla
Marii i Józefa Lach
Zofii i Tadeusza Lach i Mariana syna
Bronisławy i Jana Wrony Mieczysława i Stanisława syna
Wojciecha i Genowefy Król
Sylwestra Gawrońskiego
Jana i Aleksandry Gawrońskiej
Leszka Gawrońskiego
Wiktorii Jurek i Jana syna
Piotra Skoczeń
Wojciecha Wysowskiego, Zofii żony i Jana syna
Marii Wysowskiej
Władysława Wilka, Eleonory żony i Bronisława syna
Heleny Wilk
Jana Gada, Stefanii żony i Józefa syna
Stanisława Kantora, Stanisławy żony i Józefa syna
Stanisława Wróbla, Kazimiery żony, Marii córki i Jana syna
Kazimierza Głąbia
Mariana Michalika
Małgorzaty Wróbel i zmarłych z rodziny Zieleniów
Grzegorza Bielewicza
Wojciecha Fydy i Zofii żony
Eugeniusza Fydy
Wiesława Wesołowicza
Zenona Duduń i Janiny żony
Józefa Strzesaka
Jana Mroza, Wiktorii żony, Teresy córki, Ryszarda, Krzysztofa i Aleksandra synów, Agaty i Krystyny synowych
Władysława Kosteckiego, Katarzyny żony, Krystyny córki, Jana, Adama i Stefana synów
Jana Zielenia, Julii żony, Stanisława i Pawła synów
Franciszka Kawki, Katarzyny żony i Franciszka syna
Jana i Marii Gnoińskich
Jana i Weroniki Cygnarowicz
Jana Cygnarowicza, Heleny żony, Marii córki, Zofii i Tadeusza Ciurej
Marii i Stanisław Miłkowskich Marii i Józefa Raróg
Krystyny i Piotra Raróg
Antoniego Franciszka i Anieli Miłkowskich Marii Śliwa Klementyny Sawaryn
Marii i Stanisława Kubicy i zmarłych z rodzin Zająców, Brzósków, Olszyńskich i Cięciwów
Marii i Kazimierza Jurek
Marii i Józefa Olszyńskich, Mieczysława i Edwarda syna, Andrzeja wnuka
Juliana Barana, Marii żony, Andrzeja wnuka i Katarzyny wnuczki
Andrzeja Szczepanka
Janiny, Leona, Stanisława i Mariana Ligęzy
Marii, Józefa i Wojciecha Janika
Agnieszki, Zofii i Rozalii Ślipek
Wiesława Króla
Piotra Tokarza
Marii i Ludwika Wielgus i zmarłych z rodzin Jurków i Wielgusów
Marii i Jana Kantego Bulandy i zmarłych z rodzin Olszyńskich i Bulandów
Emilii Abram, Franciszka męża, Stanisława i Marii Ciwińskich Janusza syna
Stanisława i Wiktorii Ciwińskich
Jana i Heleny Ślipek
Ks. Józefa Ciastonia
Leona Janiny Stanisława Mieczysława Genowefy Pawła Józefy Mariana Ligęza
Zofii i Jerzego Oślizło
Jana, Bronisławy, Piotra, Wiktorii, Marii i Jana Kantego Gajewskich
Teresy Kwaśniewskiej
Adama Bulandy, Kryspina syna i zmarłych z rodziny Bulandów
Ludwiki Jana i Władysława Pękała i zmarłych z rodziny
Marii Piękoś
Władysława Wrony, Zofii żony i Władysława syna
Ignacego Nowaka
Antoniego i Józefy Nowak
Władysława i Tekli Ślipek i zmarłych z rodzin Nowaków Ślipków i Łatków
Piotra Łatki Marii żony
Weroniki i Franciszka Kasprzyk
Marii i Józefa Zieleń
Marii i Jana Baczyńskich
Stanisławy i Franciszka Garbowskich
Bronisława Marii i Władysława Rojów
Franciszka Urlika
Józefa Wiktorii Jerzego Motyków
Klementyny Sawaryn
Zofii i Jana Ciwińskich i Zdzisława syna
Krystyny i Stanisława Wojtaczka
Janusza Ćwika
Jana Kantego Janisa, Zofii żony i Mieczysława syna
Stanisława Ćwika
Ignacego Nowaka Stanisława i Zofii Zieleń
Jadwigi i Zdzisława Pawlik
Stefanii Turskiej
Karoliny Turskiej i zmarłych z rodziny Kazimiery Gunia i zmarłych z rodzin Zieleniów Nowaków i Koczanowiczów
Jana Bulandy i Józefy żony
Jana Bulandy, Marii żony i zmarłych z rodzin Bulandów i Danków
Jana Kantego Piękosia, Janiny żony i zmarłych z rodzin Piękosiów i Brzósków
Józefa Turka i Marii żony
Krystyny Mucha
Eugeniusza Głąbia
Franciszka Ludwiki Krystyny Jana i Janiny Gajkowskich
Józefa Turka, Marii żony i za ich dzieci
Jana Gawrońskiego, Aleksandry żony i Leszka syna
Stefana Łatki Bronisławy żony i Stanisława syna
Adama Chruściela
Karoliny i Adama Turskich
Jana Józefa i Pauliny Oleś
Heleny i Edmunda Barkiewicz
Jana Marii Stanisława Zielenia
Ignacego Nowaka
Bronisława Pancerza
Danuty Kołodziej
Stanisława i Kazimiery Grygiel
Józefa Turka
Stefani i Piotra Bulandy
Katarzyny Michała i Piotra Turka
Bronisławy i Ludwika Turskich i zmarłych z rodziny
Adama i Edwarda Ziółko
Zofii i Jana Ciwińskich
Kazimierza Głąbia
Marii i Jana Wielgus, Stanisława syna Tomasza wnuka i zmarłych z rodziny
Janiny Forystek i Mariana męża
Edwarda Tumidajskiego i Wiktorii żony
Zofii i Grzegorza WożniakCzęść II

Za dusze:
:

Józefa Koszyka, Julii żony Bronisława i Józefa syna
Józefa Durałka
Franciszka Kuzery i Julii żony
Janiny Kipiel
Józefa Olesia
Jana Króla i Marii żony
Władysława Koralika i Stefani żony
Stanisława Turskiego i Zofii żony
Stefani Piotrowskiej
Józefa Miłkowskiego
Franciszka i Adeli Nowak, Kazimierza syna
Haliny i Włodzimierza Korcala
Zofii i Michała Budzyn
Eleonory i Stanisława Sowy
Julii Władysława i Franciszka Piękoś
Józefa Wątlikiewicza
Haliny Miłek
Jakuba i Marii Danek
Janiny Żarowskiej i zmarłych z rodziny
Jana i Rozalii Śmiertka
Wiktorii Jurek
Mariana Damasiewicza
Haliny i Jana Ligęzy
Alicji Stanisława Turek
Bronisławy i Piotra Turek
Stanisława Szafrańskiego, Izabeli żony i Sławomira syna
Janiny Żarowskiej
Jana Bulandy, Julii żony, Marii i Haliny córki, Jana syna
Wojciecha Łatki, Marii żony, Włodzimierza syna
Ignacego Nowaka
Wiktorii i Piotra Gajewskich
Wandy i Stanisława Zieleń
Józefa Kożucha
Stefana Kantora
Wandy i Edwarda Mędoń
Stanisława Zenona i Antoniego Głąb
Marii i Józefa Baczyńskich
Stanisława Garbowskiego
Andrzeja Pietruchy, Stanisława i Wandy Zięba, Czesława i Aleksandra syna, Mieczysławy córki
Tadeusza Turskiego, Janiny żony
Marii Stefanii i Stanisława Turskich
Władysława Jurka
Franciszka Adeli i Kazimierza Nowak
Haliny i Włodzimierza Korcala
Franciszka, Józefy Kruk, Stefanii i Zofii córki
Władysława Martuszewskiego
Stanisława Jasińskiego
Stefana Kantora
Józefa Jagielskiego i Antoniny żony
Piotra Bulandy i Julii żony
Heleny Bulanda i Jana syna
Jana Szafrańskiego, Tekli żony i Ludwiki córki
Adama Górskiego i Eleonory żony
Stanisława Kasprzyka
Kazimierza Lacha
Marii i Rocha Fryda
Mieczysława i Anny Brzóska
Marianny Sowa i Franciszka męża
Marii Kuzera i Stanisława męża
Aleksandra Naglaka i Sabiny żony
Adama Ruska
Józefa Bulandy
Mikołaja Szlag i Marii żony
Jana i Zofii Szlag
Jana Garguli Józefy żony Józefa Stefana i Mariana Szlag
Stanisława Olesia i Aleksandry żony
Ludwika Wrony i Romana syna
Marii Stanisława i Marii Wysowskich
Julii Naglak
Władysława Gawlika
Jana Szołdry
Andrzeja Wielgusa
Stanisława Marii Gustawa Lidii Krystyny Bulanda
Stanisława Marii Stanisławy Mieczysława Jadwigi Jurek
Władysława Stanisławy Dariusza Gargula
Marii Głąb
Józefa Ślipka
Jana Grygla i Krystyny żony
Genowefy i Józefa Grygiel
Katarzyny i Michała Krauz
Stanisława Edwarda i Franciszka Grygiel
Wacława i Zygmunta Kruz
Ferdynanda Maciaszka
Moniki Grygiel
Jana Cygnarowicza, Julii żony, Adama syna i Zofii córki
Stanisława Zielenia, Wandy żony i Marii córki
Józefa Hotlosia i Stefanii żony, Marka wnuka
Wacława Hotlosia i Wiktorii żony
Jana Turskiego i Anny żony
Aleksandra Kwaśnika i Bronisławy żony
Jakuba Jurka i Julii żony
Apolinarego Wojciecha i Edwarda Jurka
Anny Pikulińskiej i Sebastiana syna
Jana Bławata i Teresy żony
Józefa Turka i Marii żony
Krystyny Mucha
Franciszka Gajkowskiego, Ludwiki żony i Krystyny córki
Eugeniusza Głąbia
Józefa Turka i Marii żony
Jana Jurka i Karoliny żony
Jana Chramęgi, Karoliny żony
Franciszka Bocheńskiego
Zofii Wójs
Michała Jacaka i Genowefy żony
Juliana Zająca
Piotra Sternala
Pawła Jurka
Józefa i Heleny Jurek
Michała i Wiktorii Łatka
Marii Wojciecha Lesława Marii Krystyny Pociechów
Franciszka Włodarza
Józefa i Apoloni Durałek i Stefana syna
Antoniego Kiełbasy, Marii żony i Jana syna
Alfreda Kantora
Leona Kantora
Filomeny i Józefa Florek
Ks. Władysława Kantora
Honoraty Jana Wojciecha Pawła Jurek
Władysław i Wojciecha Poparda
Marii i Ludwika Wielgus
Kazimiery i Stanisława Grygiel i zmarłych z rodzin Jurków i Kantorów
Bronisława Furtaka, Wiktorii żony i Andrzeja syna
Wiesławy i Tadeusza Szlag
Stefani i Stanisława Wysowskich
Marii Rozalii i Marcina Popardowskich
Rozalii Lach
Zofii i Adama Jasińskich
Marii i Andrzeja Michalik
Kazimierza Jurka i Marii żony
Jana Barana
Marii Pych
Małgorzaty Grochot
Wandy Błażusiak
Józefa Niemca i Wiktorii żony
Karoliny Podobińskiej i Zofii córki
Władysława Niemca
Stanisława Michalika
Eugeniusza Szewczyka
Marii Pociecha
Tadeusza i Tomasz Szczechowicza
Jana Ciwińskiego, Marii żony i Jana syna
zmarłych z rodzin Tabisiów Bulandów i Golonków
Tadeusza Bulandy i Julii żony
Stanisława Furtaka
Wiktorii Sowa
Stanisława Franciszka i Marii Król
Piotra Bulandy i Stefani żony
Jana Barana
Antoniego Nowaka, Stefani żony, Alojzego syna i Stanisławy żony
Wojciecha Zająca, Wiktorii żony i Józefa syna
Sistry Marii Kancji Zając
Jana Gada, Stefani żony i Józefa syna
Władysława Wilka, Eleonory żony i Bronisława syna
Eugeniusza Głąb
Szczepana Głąb i Anny żony
Józefa Turka i Marii żony
Krystyny Mucha
Jana i Bronisławy Żarowskich
Mieczysława Żarowskiego i Małgorzaty córki
Agnieszki i Wojciecha Rusek
Adama Górskiego i Eleonory żony
Jana Kantego Głąb i Stefani żony
Stanisława i Alicji Kwarcińskich
Kazimierza Kwarcińskiego
Anny Piotra i Marii Kwarcińskich
Andrzeja i Katarzyny Langer
Ludwika Prusia
Daniela Zielenia
Jana Jurka Wojciecha i Pawła syna i Marii córki
Ks. Józefa Pyrka
Ks. Zdzisława Sąsiadka
Jana Mędonia
Zbigniewa Ligęzy i córki Ireny Radziak
Stanisława Ćwika i Janusza syna
Juliana Biskupa i Anny żony
Wawrzyńca Ćwika, Walerii żony i Władysława syna Cecylii Wańczyk
Aleksandra Golonki Marii żony
Tadeusza i Tomasz Szczechowicza
Antoniego i Bronisławy Liptak
Jana Wiktorii Marii Franciszka Nowak
Wojciecha Szczechowicza
Julii i Wojciecha Szczechowicz i zmarłych synów i wnuków
Stefana i Heleny Dutkowskich
Piotra Janusa
Tadeusza i Józefy Wysopal
Jana i Marii Kantor
Władysława Śliwy
Jakuba Głąbia, Wiktorii żony i Wiktorii córki
Józefa i Bronisławy Śliwa i ich dzieci
Wojciecha Stawiarskiego, Salomei żony i Tadeusza syna
Bożeny Bielewicz
Stanisława i Grzegorza Bielewicza
Bronisława Śliwy
Leona i Rozalii Gryzło
Zbigniewa Cygnarowicza i Kazimierza syna
Józefa i Wiktorii Bulanda
Andrzeja i Rozalii Bulanda
Piotra i Weroniki Bulanda
Józefa i Stefanii Bulanda
Stanisława i Heleny Bulanda
Jana i Stanisławy Bulanda
Władysława Bulandy
Józefa Mroza
Marii Olechny
Heleny Zachariasz
Heleny Kachel
Bożeny Bielewicz Jana Brzóski Marii żony
Jana Łatki Józefy żony
Jana Jurka i Karoliny żony
Piotra Michalika
Julii Władysława i Leona Tabaszewskiech
Sabiny Aleksandra i Jana Naglak
Józefa Niemca, Wiktorii żony i ich dzieci
Józefa Wrony i Walerii żony
Andrzeja Wrony, Julii żony, Janiny córki i Mariana męża
Stanisława Łatki Janiny żony
Józefa Jurka, Marii żony i zmarłych z rodzin Niemców i Wronów
Franciszka Gajkowskiego, Ludwiki żony i Krystyny córki
Jana Gajkowskiego i Anny żony
Eugeniusza Wojtaczki Anieli żony, Krystyny córki i Stanisława syna
Józefa Włodarza
Karoliny Zięba
Zofii Kosteckiej
Juliana Biskupa i Anny żony
Jana Bulandy, Julii żony, Haliny córki, Franciszka i Jana syna
Jana Różańskiego i Zofii żony
Edwarda Kulig, Kunegundy żony, Wiktorii, Zofii i Marii córki, Franciszka syna
Marii i Władysława Kasprzyk
Marii i Gabriela Bernackich
Anny Zofii i Pawła Kasprzyk
Jan Bulandy
Marii i Jana Kantego Woźniak
Marii i Romana Kasprzyk
Haliny Waniowskiej
Stanisławy Kaczkowskiej
Mariana Huszban
Eleonory i Leona Szafrańskich, Juliana Turskiego i Marii żony
Józefa Piękoś i Bronisławy żony
Piotra Łatki i Marii żony
Mieczysława Żarowskiego i Małgorzaty córki
Edwarda Wilka
Józefa Ludwiki i Ferdynanda Bulandy
Jana Jurka Pawła i Wojciecha syna, Marii córki
Wojciecha Jurka i Józefy żony
Jakuba Głąbia, Wiktorii żony i Wiktorii córki
Stefanii i Józefa Piotrowskich, Stanisława Piotrowskiego, Marii żony i Władysławy córki
Julii i Zygmunta Ruska
Franciszka i Jana Sejuta
Krystyny Ligęza
Stanisława Pacha
Jana Ślipka, Heleny żony i Franciszka syna
Jakuba Drogosia i Julii żony
Jana Ślipka i Apoloni żony
Janiny Wrona
Jana Tumidajskiego i Anny żony
Pawła Tumidajskiego i Józefy żony
Kazimierza Wrony i Julii żony
Kazimierza Wrony
Mariana Forystka i Janiny żony
Jana Hotlosia i Marii żony
Romana Hotlosia i Heleny żony
Józefa Hotlosia, Marii żony, Józefa syna, Zofii i Bronisławy córki
Głąbia, Anny żony, Wiktorii córki
Dominika Damasiewicza
Aleksandry i Władysława Łatki i zmarłych z rodziny
Julii i Pawła Wrony i zmarłych z rodziny
Sabiny Borowik
Janusza Job
Stanisława Danka
Jana Julii i Jerzego Michalik
Bogumiły Niedźwiedź
Janiny Molinek
Karola Ślipka i Julii żony
Zbigniewa Króla
Janiny Żarowskiej
Antoniego Żarowskiego, Marii żony, Juliana syna izmarłych z rodzin Gucwów i Wilków
Józefa Wilka i Ludwiki żony
Stanisława Wilka i Franciszki żony
Jana Gawrońskiego, Aleksandry żony i Leszka syna
Sylwestra Gawrońskiego
Leszka Barana
Jana Dadały i Marii żony
Jana Marii Zofii Jana Henryka Franciszka Stanisława Brzóska
Jana Zofii Pulit i ich dzieci
Julii i Jana Zając, Mieczysława syna
Andrzeja Bronisławy i Marii Żarowskich
Henryka i Stefanii Gad
Marii Jędrzejowskiej
Włodzimierza i Marii Gad
Jerzego Homoncika
Franciszka i Władysławy Zając
Franciszka i Heleny Kuzera i ich dzieci
Zofii Oślizło i Jerzego syna
Franciszka Grygla i Genowefy żony
Zbigniewa Turka
Eugeniusza Głąbia
Andrzeja Olszyńskiego
Stanisława Lewickiego, Zofię żony i Stanisława syna
Natalii Lewickiej
Stanisława Bulandy
Ludwika i Heleny Gawrońskich
Stanisława Emilii Mieczysława Bulandów
Jana i Janiny Bulanda
Jadwigi Żaukowskiej
Stanisława Śliskowskiego
Michała Sowy
Władysława Wilka, Eleonory żony i Bronisława syna
Heleny Wilk
Jana Gawrońskiego, Aleksandry żony i Leszka syna
Sylwestra Gawrońkiego
Jana Gada i Eleonory żony
Bronisławy Gad
Edwarda Wilka
Stanisława Wilka i Franciszka żony
Stanisława Głąbia, Zenona syna, Antoniego wnuka
Józefy i Edwarda Maziarz Józefa Maziarza
Mariana Pisarczyka
Agnieszki Buchla
Mariana i Stanisława Jasińskiego
Franciszki i Stanisława Wronów
Wojciecha i Anny Gruca
Józefa i Zofii Karwaneckich
Krystyny Grygiel
Franciszka i Marii Pachut, Tadeusza, Jana i Józefa syna
Albiny i Ignacego Danek Stanisława i Zbigniewa syna
Bronisława Pacuły
Bogusławy Bukowiec
Joanny Świątek
Leszka Szado
Józefa Niemca i Wiktorii żony
Wandy Błażusiak
Jana Błażusiaka
Karoliny i Zofii Podobińskiej
Stanisławy Skoczeń
Anny i Karola Dutka
Józefa i Zofii Kowalik
Władysława Niemca i Józefy żony
Józefa Semeniuk
Kazimiery Zgama
Ks. Adama Stalmacha
Tomasza Wrony
Józefa Śliwy
Krystyny i Kazimierza Chmielowskich Marka i Kazimierza syna
Anny i Jana Chmielowskich
Marii i Andrzeja Wrony
Ryszarda Oleksak
Adama Ruska
Wiktorii Wielgus
Ireny6 Piechota
Franka Fustera
Wojciecha Ruska, Agnieszki żony i Adama syna
Władysława Ruska
Józefa Danka, Wiktorii żony i Stanisława syna
Kazimierza Chmielowskiego i Krystyny żony
Katarzyny i Bronisława Garbowskich
Jakuba i Wiktorii Głąb
Anny i Władysława Jaworeckich
Agaty i Wawrzyńca Drogoś, Zofii i Jana Jaworeckich
Zofii Jaworeckiej
Katarzyny i Janiny Kolat
Władysława i Józefa Jurek
Sebastiana, Katarzyny i Jana Matusik
Juliana i Marii Matusik, Rozalii wnuczki
Jana Biskupa, Henryki żony
Gustawa Zająca, Stanisławy żony
Stanisława Jana i Marii Zając
Jana i Marii Baczyńskich
Michała i Weroniki Baczyńskich
Marii Kawka-Baczyńskiej
Karola Wrony i Walerii żony
Jana Niemca i zmarłych z rodzin Wronów Jurków Niemców i Tokarzów
Anny i Rudolfa Gniadek
Marii i Aleksandra Golonki
Emilii i Waleriana Lach
Marii Oleksyk
Zofii i Władysława Bartusiak
Ireny i Juliana Prusak
Ks. Józefa Ciastonia
Anny i Władysława Jaworeckich
Bronisławy i Jana Gajewskich
Katarzyny i Janiny Kolat
Agaty i Wawrzyńca Drogoś
Zofii i Jana Jaworeckich, Zofii córki
Janiny i Stanisława Łatków
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Anny i Władysława Jaworeckich i zmarłych z rodzin Jaworeckich, Drogosiów, Głąbiów i Zieleniów
Edwarda Mroza
Jana Nowaka
Józefy i Stanisława Danek
Henryka Grucy i Niny żony
Wojciecha Grucy i Felicji żony
Wiktora i Marii Kruk
Sergiusza i Wiery Kruk
Część I

Za dusze:
Józefa Bulandę
Adama Ruska
Tadeusza i Tomasza Szczechowicza
Marię i Franciszka Nowaków
Antoniego i Bronisławę Liptak
Wojtka Szczechowicza
Franciszka Grygla Genowefę żonę
Adama Grygla
Stefana Cygnarowicza
Stanisława Turskiego Zofię żonę
Daniela Mordarskiego
Piotra Cygnarowicza Julię żonę Stanisława syna
Stefana Cygnarowicza
Bronisława Pancerza
Danutę Kołodziej
Stanisława i Kazimierę Grygiel
Władysława i Józefa Jurek
Krystynę Poznańska
Stanisława Byczka
zmarłych z rodzin Byczków Dudków Jesieniów
Wiolettę Pypno
Jana Kolata Józefę żonę Władysławę i Marię córkę Józefa Franciszka syna
Józefa Durałka
Józefa Hotlosia Marka wnuka
Wacława Hotlosia Wiktorię żonę
Jana Turskiego Annę żonę
Józefa Turskiego Marię żonę
Jana Sejuta Wiktorię żonę
Aleksandra Kwaśnika Bronisławę żonę
Jakuba Jurka Julię żonę
Apolinarego Wojciecha Edwarda Jurków
Annę Pikulińska Sebastiana syna
Teresę Bławat
Andrzeja Skalika
Stefana Muchy Marię żonę Józefa Matusika Marię żonę Grzegorza Bielewicza
Jana i Bronisławę Żarowskich, Mieczysława syna
Agnieszkę i Wojciecha Rusek
Franciszka Sowę Mariannę żonę
Stanisława Kuzerę Marię żonę
Edwarda Mroza
Józefa i Marię Mróz
Jana Nowaka
Justynę Jurek
Stanisława Józefę Danek
Roberta Danka
Stanisława Jurka
Jana i Weronikę Cygnarowicz
Jana i Helenę Cygnarowicz Marię córkę
Tadeusza i Zofię Ciurej
Katarzynę Sebastiana Marię Juliana Matusik
Stanisława Danka
Jana Julię Michalik
Bogumiłę Niedźwiedź
Janinę Molinek
Jerzego Michalika
Józefa Miłkowskiego
Franciszka i Adelę Nowak Kazimierza syna
Włodzimierza i Halinę Korcyl
Marię Piękoś
Zofię Józefa Wrona, Władysława i Jana syna
Bronisława Annę Bulanda
Zbigniewa Władysława Bulandę
Marię Górską
Jana Zofię Ciwińskich, Zdzisława syna
Krystynę Wojtaczka
Helenę Bulanda Jana syna
Julię Bulanda Piotra męża
Tadeusza Julię Bulanda
Stanisława Furtaka
Wiktorię Sowa
Stanisława Bronisławę Wielgus
Jana Henrykę Turek
Józefa Ligęze
Janinę Cieśla
Jana Nowaka
Edwarda Mroza
Władysławę Sowa
Władysława Honoratę Jagielskich
Marię Józefa Stanisława Zarzyckich
Jana Gawrońskiego Aleksandrę żonę
Leszka Gawrońskiego
Sylwestra Gawrońskiego
Jana Dadałę Marię żonę
Jana i Rozalię Śmiertka
Wiktorię Jurek
Jana Króla Marię żonę
Janinę Kipiel
Józefa Olesia
Władysława Koralika Stefanię żonę
Stanisława Turskiego Zofię żonę
Małgorzatę Grochot
Wandę Błażusiak
Józefa Niemca Wiktorię żonę
Karolinę - Oleś Turską
Adama Turskiego
Jana Olesia
Józefa Paulinę Oleś
Edmunda Helenę Bartkiewicz
Ignacego Nowaka
Janusza Ćwika
Jana - Kantego Janisa Zofię żonę Mieczysława syna
Stanisława Ćwika
Adama Górskiego Eleonorę żonę
Jana Szafrańskiego Teklę żonę Ludwikę córkę
Stefana Łatkę Bronisławę Stanisławę żonę
Andrzeja Sternala Annę żonę i ich dzieci
Adama Chruściela
Andrzeja Pietruchę Stanisława i Wandę Zięba
Aleksandra i Czesława syna Mieczysławę córkę
Stanisława Wiktorię Ciwińskich
Jana i Helenę Ślipek
Stanisława Marię Ciwińskich Janusza syna
Marię Józefa Lach
Zofię Tadeusza Lach Mariana syna
Bronisławę Jana Wrona Mieczysława Stanisława syna
Wojciecha Annę Głąb Stanisława Kazimierza syna
Michała Annę Olszyńskich
Jana Bulandę Julię żonę i ich dzieci
Aleksandra Golonkę Marię żonę
Władysława Wielgusa Rozalię żonę
zmarłych z rodzin Lachów i Wielgusów
Zygmunta Zofię Michalik Jana syna
Stanisławę Schutenberger
Jana - Kantego Gucwę Kazimierę żonę Bernadetę córkę Andrzeja Różyckiego Julię żonę Gabriela syna
Florentynę Gucwa
Monikę Grabowską
Zygmunta Waligórę
Franciszka Kawkę Katarzynę żonę Franciszka syna
Jana Marię Gnoińskich
Mariana Bochuję
Piotra Michała Katarzynę Turek Józefa syna
Wojciecha Głąbia Annę żonę Stanisława Kazimierza syna
Jana Piotrowskiego Marię żonę Stanisławę córkę Mieczysława syna
Władysława Tabaszewskiego Julię żonę Leona syna
Aleksandra Naglaka Sabinę żonę
Adama Bulandę Kryspina syna
Karola Ślipka Julię żonę
Stanisława Józefę Danek Roberta syna
Jana Helenę Wysowskich
Stanisława Mroza i zmarłych z rodziny
Jana Mroza Wiktorię żonę Ryszarda Krzysztofa Aleksandra syna Teresę córkę
Krystynę Mróz
Agatę Mróz
Władysława Kosteckiego Katarzynę żonę Jana i Adama syna Krystynę córkę
Jana Julię Honoratę Jerzego Rudolfa Michalik
Bogumiłę Niedźwiedź
Janinę Molinek
Jana Helenę Mokrzyckich
Jana Helenę Ligęza
Stanisława Alicję Turek
Piotra Bronisławę Turek
Stefana Kantora
Stefana Łatkę Bronisławę żonę Stanisława syna
Jana Gawrońskiego Aleksandrę żonę Leszka syna
Adama Chruściela
Emilię Abram Franciszka męża, zmarłych z rodzin Abram i Wielgus
Jana Żarowskiego
Franciszka Żarowskiego
Stefana Taraska Emilię żonę Zbigniewa syna
Józefa Walerię Wrona
Józefa Wiktorię Niemiec i ich dzieci
Andrzeja Julię Wrona
Mariana Janinę Forystek
Stanisława Janinę Łatka
Jana Marię Kuzera
Macieja Bronisławę Czerwień Stanisława syna Jana i Bronisławę Kuzera
Stanisława Zielenia Wandę żonę Marię córkę
Piotra Katarzynę Turek
Stanisława Szafrańskiego
Adolfa i Izabelę Wojtaczka
Stanisława Ciwińskiego Marię żonę Janusza syna
Stanisława i Wiktorię Ciwińskich
Jana i Helenę Ślipek
Leopolda Dulębę
Eleonorę Stanisława Sowę
Władysława Julię Piękoś
Franciszka Piękosia
Halinę Miłek
Józefa Wątlikiewicza
Stanisława Jurka
Wawrzyńca Jurka
Emilię Jurek
Bronisławę Niemiec
Wojciecha i Janinę Martuszewskich Władysława syna
Józefa i Marię Olszyńskich Mieczysława syna Andrzeja wnuka
Edwarda Olszyńskiego Danutę żonę
Edmunda Henryka Grucę
Wojciecha Felicję Gruca
Wiktora Marię Kruk
Sergiusza Kruka
Daniela Kasprzyka
Marię Głąb
Marię Żarowską
Jana Marię Karwaneckich
Stanisława Alicję Karwaneckich Daniela wnuka
Piotra Kwarcińskiego
Annę Kwarcińską
Jana Jurka Pawła Wojciecha syna, Andrzeja Katarzynę Langer
Jana Mędonia
ks. Zdzisława Sąsiadka
Michała Katarzynę Krauz
Józefa Genowefę Grygiel
Wacława Zygmunta Krauz
Jana Stanisława Edwarda Franciszka Grygiel
Klementynę Sawaryn
Jana Mędonia
Ferdynanda Maciaszka
Jana i Janinę Bulanda
Stanisławę Fyda
Ludwika i Bronisławę Turskich
Mieczysława Olszyńskiego
Jana Zofię Gębarowskich Helenę córkę
Stanisława Gębarowskiego Genowefę żonę Krzysztofa syna
Kazimierę Bochenek
Stanisławę Fyda
Zbigniewa Króla i zmarłych z rodzin Fydów Nowaków Ślipków
Władysława Julię Hotloś
Tadeusza Stanisławę Olchawskich
Grzegorza Janinę Kwiatkowskich
Wojciecha Wysowskiego Zofię żonę Jana syna
Marię Wysowską
Władysława Wilka Eleonorę żonę Bronisława syna Helenę synową
Jana Gada Stefanię żonę Józefa syna
Stanisława Kantora Stanisławę żonę Józefa syna
Wiktorię Jurek Jana syna
Piotra Skoczeń
Marię Józefa Bernarda Antoniego Mariana Mieczysława Artura Smoleniów
Michała Wiktorię Jana Zofię Śpiewaków
Mieczysława Krystynę Zbigniewa Babców
Wojciecha Marię Jastrzębskich
Stanisława i Stefanię Wróbel
Tadeusza Kachla
zmarłych z rodzin Stępków Kankowskich Mazurkiewiczów Naściszewskich
Kazimierza Jurka Marię żonę
Juliana Barana Marię żonę
Jana Barana
Marię Pych
Władysława Marię Kasprzyk
Gabriela Marię Bernackich
Pawła Zofię Kasprzyk
Romana Marię Kasprzyk
Halinę Waniowską
Stanisławę Kaczkowską
Marię Woźniak
Jana Woźniaka
Jana Bulandę
Leona Eleonorę Szafrańskich
Stanisława Piękosia Rozalię żonę Stanisława syna
Jana Agnieszkę Mielech
Tadeusza Sięki
Stanisława Piękosia
Stanisława Gryzło
zmarłych z rodzin Tabisiów Bulandów Golonków
Wawrzyńca Ślipka Ludwikę żonę
Michała Nowaka Julię żonę
Franciszka i Wojciecha Ślipka
Stefana Szewczyka Bronisławę żonę
Stefana Ślipka
Tadeusza Turskiego Janinę żonę
Marię Stefanię Stanisława Turskich
Władysława Jurka
zmarłych z rodziny Józefa Janiny Zięcinów
zmarłych z rodziny Stanisława Weroniki Schabowskich
Wiktorię Wrona Aleksandra Bogumiła syna
Andrzeja Gad
Edwarda Wilka
Piotra Gajewskiego
Jana Zielenia Zofię żonę
Pawła Jana Józefa Stanisława Kazimierza Antoniego syna i ich żony Marii córkę Ludwika męża
Eleonory Stanisława Samborskich
zmarłych z rodzin Zieleniów Gajewskich Gryzłów
Stanisława Wandę Ziemba Aleksandra Czesława syna, Mieczysławy córkę
Ferdynanda Kuzery Józefa syna
zmarłych z rodzin Kuzerów i Sowów
Józefa Bulandę i zmarłych z rodziny
Ferdynanda Kuzery Józefa syna i zmarłych z rodziny
Józefa Turka Marii żonę
Krystyny Mucha
Franciszka Gajkowskiego Ludwiki żonę Krystyny córkę
Józefa Turka Marii żonę i ich dzieci
Ludwika Wielgusa i zmarłych z rodzin Jurków i Wielgusów
Marię Jana - Kantego Bulandę
zmarłych z rodzin Olszyńskich i Bulandów
Bronisława i Janinę Forystek
Emilię Sowa
Zenona Pulita
Janinę Ligęza
Leona Ligęze
Stanisława Ligęzę
Józefa Janika
Marię Janik
Wojciecha Janika
Mariana Ligęzę
Wiesława Króla
Piotra Tokarza
Agnieszkę Zofię Rozalię Ślipek
Antoniego Józefę Nowak
Ignacego Nowaka
Władysława Teklę Ślipek zmarłych z rodzin Nowaków i Ślipków
Stefana Hotlosia Marię żonę
Jana Muchę
Eugeniusza Bulandę Eleonorę żonę Mieczysławę córkę Stanisława syna
Ludwikę Winiarską
Czesława Jurka Ludwikę żonę Mieczysława syna
Marię Głąb
Kazimierza Zielenia Daniela Wnuka
Jana Honoratę Wojciecha Pawła Jurków
Alfreda Kantora
Ludwika Wielgusa
Henryka Grucę
Franciszka Adelę Nowak Kazimierza syna Halinę córkę
Franciszka Józefę Kruk Tadeusza syna Stefanię Zofię córkę
Józefa Turka
Piotra Katarzynę Michała Turek
Jakuba Głąbia Wiktorię żonę Wiktorię córkę
Jana Jurka Aleksandrę żonę Władysława syna
Franciszka Kolata Helenę żonę Mieczysława syna
Antoniego Krzyżaka Joannę żonę zmarłych z rodzin Kolatów i Krzyżaków
Stanisława Ćwika
Janusza Ćwika
Wawrzyńca i Walerię Ćwik Władysława syna
Juliana Biskupa
Józefa Turka
Michała Katarzynę Turek
Piotra i Stefanię Bulanda
Jana Walerię Wesołowicz Andrzeja Wiesława syna
Józefa Genowefę Ojczyk
Tadeusza Sowę
Zofię Śliwa
Krystynę Ledniowską
Władysława Bulandę
Michała Szufryna
Adama Wolaka Wandę żonę
Jana Wielgusa Marię żonę Stanisława syna i zmarłych z rodziny
Antoniego Kiełbasę Marię żonę Jana syna
Stanisława Dziedzica Marię ż Norberta syna
Józefa Nowaka jego rodziców Józefa i Wandę Nowak
Wojciecha i Julii Szczechowicz
Jana i Heleny Ślipek
Wojciecha i Tomasza Szczechowicza
Anny i Władysława Jaworeckich
Wawrzyńca i Agaty Drogoś
Jana i Zofii Jaworeckich Zofii córkę
Mieczysława i Stefanii Czupińskich
Jana i Apoloni Wrona
Marii i Józefa Pociechów
Jana Jurka i zmarłych z rodzin Jurków Wronów i Pociechów
Stanisława Olesia Aleksandrę żonę
Jana Michalika Annę żonę Marię córkę
Piotra Michalika Zofię żonę Jana synaCzęść II:

Za dusze:
Wojciecha Wysowskiego Zofię żonę
Władysława Wilka Eleonorę żonę Bronisława syna
Helenę Wilk
Stanisława Jurka Annę żonę
Jana Gada Stefanię żonę Józefa syna
Jakuba Gada Eleonorę żonę
Bronisławę Gad
Jana Gawrońskiego Aleksandrę żonę Leszka syna
Edwarda Wilka
Stanisława Wilka Franciszkę żonę
Stanisława Jurka Stanisławę żonę
Stefana Kantora
Józefa Jagielskiego Antoninę żonę
Mieczysławę Gargula
Antoniego Skubisia Rozalię żonę i ich dzieci
Wiktorię Józefa Jerzego Małyk
Władysława Marię Bronisława Rojów
Klementynę Sawaryn
Marię Sroka
Zbigniewa Ligęzę
Jana Helenę Teresę Ślipek
Stanisława Czerwienia Genowefę żonę Barbarę Danutę córkę Mariana syna
Antoniego Głąbia
Stanisława Głąbia
Zenona Głąbia
Edwarda Józefę Maziarz
Mariana Pisarczyka
Józefa Maziarza
Agnieszkę Strycharz
Władysława Lewickiego Zofię żonę Stanisława syna
Natalię Lewicką
Zygmunta Julię Rusek Franciszka Jana syna
Krystynę Ligęza
Jana Zofię Ciwińskich
Kazimierza Głąbia
Piotra Łatkę Marię żonę
Jana Biskupa Henrykę żonę
Gustawa Zająca Stanisławę żonę
Stanisława Zająca Jana brata Marię siostrę
ks. Józefa Ciastonia
Jana Bronisławę Gajewskich
Marię Jana - Kantego Piotra Gajewskich
Jerzego Zofię Oślizło
Leona Janinę Ligęzów
Pawła Józefę Ligęzów
Stanisława Ligęze
Bronisława Frydę Bronisławę żonę Rocha syna Maria żonę Ryszarda syna Henrykę żonę
Kazimierza Lacha Genowefę żonę Genowefę córkę
Annę Brzóska Mieczysława Bronisława mężów
Stanisława Franciszka Marię Król
Stanisława Marię Gustawa Lidię Krystynę Michalinę Bulanda
Stanisława Stanisławę Marię Mieczysława Jadwigę Jurek
Władysława Stanisławę Dariusza Gargula
Józefa Ślipka
Marię Głąb
Władysława Marię Gad
Henryka Stefanię Gad
Mariannę Jędrzejewską
Józefa Homoncika
Ignacego Nowaka
Piotra Gajewskiego
Adama Karolinę Turskich
Eugeniusza Szewczyka
Mieczysława Zająca
Marię Bronisławę Andrzeja Żarowskich
Piotra Stefanię Bulanda
Jana Barana
Ludwika Bronisławę Turskich zmarłych rodziców i rodzeństwa
Stanisławę Głąb Zenona syna Antoniego wnuka
Stanisławę Leśniak
Katarzynę Suską
Jana Ewę Jamróz
Hieronima i Emilię Rutkowskich Zdzisława syna
Kazimierza Zielenia
Daniela Zielenia
Jana Zielenia Zofię żonę
Jakuba Głąbia Wiktorię żonę Wiktorię córkę
Emila Stawarza Stefanię żonę Stanisława syna Janinę córkę
Adama Legutko
Edwarda Tumidajskiego Wiktorię żonę
Janinę Forystek Mariana męża
Zofię Oślizło
Jerzego Oślizło
Genowefę Grygiel
Franciszka Grygla
Józefa i Wiktorię Bulanda
Andrzeja Rozalię Piotra Weronikę Stanisława Helenę Jana Stanisławę Bulanda
Józefę Mróz
Emila Marię Olechny
Bożenę Bielewicz
Karola Wronę Walerię żonę
Jana Niemca
zmarłych z rodzin Wronów Jurków Niemców i Tokarzów
Bożenę Bielewicz
Stanisława Grzegorza Bielewicz
Bronisława Śliwę
Jana Józefę Szczepanik
Stanisława Bulandę
Ludwika Gawrońskiego Helenę ż
Wojciecha Gawrońskiego Wiktorię żonę
Jakuba Marię Danek
Janinę Żarowską i zmarłych z rodziny
Józefa Durałka
Franciszka Kuzerę Julię żonę
Jana Biskupa Marię żonę Stanisława syna
Józefa Biskupa Zofię żonę
Jana Jurka Bronisławę żonę
Jana Andreasika
Stefana Wiktorię Piękoś
Czesława Sejuta
Izabelę Szafrańską Sławomira syna
Janinę Żarowską
Wojciecha Jurka Józefę ż
Jana Jurka Wojciecha i Pawła syna
Jakuba Głąbia Wiktorię żonę Wiktorię córkę
Jana Gada Stefanię ż Józefa syna
Władysława Wilka Eleonorę żonę Bronisława syna
Stanisławę Kantor
Wiktorię Jurek
Antoniego Nowaka Józefę ż
Alojzego Nowaka Stanisławę żonę
Wojciecha Zająca Wiktorię żonę Józefa syna
Franciszka Marię Pachut
Tadeusza Jana Józefa syna
Ignacego Albinę Danek Stanisława Zbigniewa syna
Bogusława Pacułę
Bogusławę Bukowiec
Józefa Zofię Karwaneckich
Mariana Jasińskiego
Stanisława Zielenia Wandę żonę
Zbigniewa Szafrańskiego
Józefa Szafrańskiego Helenę żonę
Jana Cwajnę Marię żonę Bogusława syna
Aleksandra Maciaszka
Janinę Szczepanek
Stefana Wojtaczkę
Wandę Błażusiak
Józefa Wiktorię Niemiec
Władysława Niemca Józefę żonę
Zygmunta Lewandowskiego
Stefana Helenę Dutkowskich
Józefa Emilię Kowalik
Karola Annę Dutka
Stanisławę Skoczeń
Pawła Bombę Roberta Danka
Jana Hotlosia Marię żonę
Romana Hotlosia Helenę żonę
Józefa Hotlosia Marię żonę Józefa syna Zofię i Bronisławę córkę
Michała Głąbia Annę żonę Wiktorię córkę
Dominika Damasiewicza
Wojciecha Ruska Agnieszkę żonę Adama syna
Władysława Ruska
Józefa Wiktorię Danek Stanisława syna
Weronikę Kasprzyk
Franciszka Kasprzyka
Marię Zieleń
Józefa Zielenia
Jana Bulandę Józefę żonę
Jana Bulandę Marię żonę
zmarłych z rodzin Bulandów i Dandków
Jana - Kantego Piękosia i zmarłych z rodzin Piękosiów i Brzósków
Kazimierza Krystynę Chmielowskich Marka i Kazimierza syna
Jana Annę Chmielowskich
Andrzeja Marię Wrona
Józefa Eleonorę Wrona
Ryszarda Oleksak
Irenę Piechota
Adama Ruska
Franca Fustera
Wiesława i Tadeusza Szlag
Marię Popardowską
Stanisława i Stefanię Wysowskich
Edwarda Klarę Wysowskich
Marcina Rozalię Popardowskich
Paulinę Lach
Wojciecha Zofię Fyda
Eugeniusza Fydę
Zenona Janinę Duduń
Wiesława Wesołowicza
Józefa Strzesaka
Michała Baczyńskiego
Weronikę Baczyńską
Jana Baczyńskiego
Marię Baczyńską
Baczyńską Marię Kawka
Wojciecha Genowefę Król
Sylwestra Gawrońskiego
Jana Aleksandrę Gawrońskich
Leszka Gawrońskiego
Jana Sternala Wiktorię żonę Andrzeja syna Józefa syna Marię żonę Alfredę córkę Józefa męża Mieczysławę córkę
Jana Bulandę Julię żonę Marię Halinę córkę Jana syna
Wojciecha Łatkę Marię żonę Włodzimierza syna
Alfreda Kantora
Leona Kantora
ks. Władysława Kantora
Józefa Filomenę Florek
Jana Honoratę Jurek Wojciecha i Pawła syna
Wojciecha i Władysławę Poparda
Stanisława Kazimierę Grygiel
zmarłych z rodzin Jurków i Kantorów
Jana Gargulę Józefę żonę
Mikołaja Szlag Marię żonę
Józefa Szlag
Stefana Szlag
Mariana Szlag
Aleksandra Naglaka Sabinę żonę
Zofię Nowak
Stanisława Pacha
Jana Ślipka Helenę żonę Franciszka syna
Jakuba Drogosia Julię żonę
Jana Ślipka Apolonię żonę
Daniela i Kazimierza Zieleń
Piotra Stanisława Alicję Kwarcińskich
Stefanię Piotrowską
Ignacego Nowaka
Stanisława Zofię Zieleń
Zdzisława Jadwigę Pawlik
Stefanię Turską
Stanisława i Kazimierę Gunia
dusze w czyśćcu cierpiące
Kazimierza Marię Jurek
Józefa Marię Olszyńskich
Andrzeja Szczepanka
Jana Jurka Karolinę żonę Jana syna
Józefa Durałka Marię żonę
Czesława Orzechowskiego
Władysława Cisowskiego
Jana Turka Marię żonę
Jana Łatkę Józefę żonę Marię córkę
Józefa Pawlika
Józefa Bulandę Walerię żonę Zdzisława i Stefana syna
Wiktorię Bulanda
Zdzisława Garbowskiego
Michała Gajewskiego Marię żonę Michała Józefa i Ryszarda syna
Józefa Władysławę Malińskich
Józefa Rozalię Gawlik
Stanisławę Fyda
Piotra Gajewskiego
Zbigniewa Króla
zmarłych z rodzin Fydów i Gajewskich
Annę Marię Ślipek
Helenę Korcyl
Stanisława Bulandę Emilię żonę Mieczysława syna
Jana Bulandę Janinę ż
Jadwigę Żukowską
Michała Sowę
Franciszka Władysławę Zając
Franciszka Helenę Kuzera i ich dzieci
Józefa Turka Marię żonę Krystynę córkę
Szczepana Głąb Annę żonę Eugeniusza syna
Michała Zofię Budzyn
Jana Turka Marię żonę
Józefa Ślipka Ludwikę żonę
Pawła Semlę
Zofię Bartusiak
Władysława Bartusiaka
Emilię Lach
Waleriana Lacha
Irenę Prusak
Juliana Prusaka
Marię Oleksyk
Grzegorza Bielewicza
Władysława Bronisławę Olszyńskich
Krystyną Olszyńską
Jana Wiktorię Piątkowskich
ks. Władysława Kantora
Wiktorię Kantor
Jana Marię Kantor
Pawła Katarzynę Jurek
Stefana Helenę Dutkowskich
Jana Marię Mucha
Piotra Janusa
Józefa Wandę Gołąb
Stanisława Olesia Aleksandrę żonę
Ludwika Wronę
Wojciecha Stawiarskiego Salomeę żonę Tadeusza syna
Jana Gada Stefanię żonę Józefa syna
Władysława Wilka Eleonorę żonę Bronisława syna
Helenę Wilk
Krystynę Olszyńską Stanisława syna
Jakuba Gada Eleonorę żonę
Bronisławę Gad
Jana Gawrońskiego Aleksandrę żonę Leszka syna
Alojzego Nowaka Stanisławę żonę
Franciszka Gawrońskiego Ludwikę żonę Krystynę Stanisławę Ludwikę córkę Jana syna
Eugeniusza Wojtaczkę Anielę żonę Krystynę córkę
Józefa Włodarza
Karolinę Zięba
Zofię Kostecką
Krystynę Wojtaczka
Józefa Ludwikę i Ferdynanda Bulandów
Franciszka Włodarza
Józefa Apolonię Durałek Stefana syna
Stanisława Marię Antoniego Franciszka Anielę Miłkowskich
Andrzeja Julię Eugeniusza Janinę Zająców
Romana Roberta Ciepielik
Józefa Piotra Krystynę Raróg
zmarłych z rodzin Brzósków Olszyńskich Cięciwów
Stanisława Marię Kubiców
Marię Śliwa
Klementynę Sawaryn
Stanisława i Katarzynę Wróbel Jana syna Marię córkę
Kazimierza Głąbia
Józefa Marię Zieleń
Mariana Michalika
Małgorzatę Wróbel
Józefa Łatkę Włodzimierza syna Jana Annę Łatka
Jana Annę Bielewicz
Józefa i Julię Sowa
Bronisława Wilka
Bronisława Wiktorię Furtak Andrzeja syna
Marię Gad Włodzimierza męża
Józefa Walkiewicza
Zbigniewa Cygnarowicza
Kazimierza Cygnarowicza
Marię Szufryn
Piotra Jurka Katarzynę żonę Józefa syna Helenę Walerię córkę
Jana Gargulę
Jakuba Julię Nowak Ludwika syna
Michała Marię Król Zbigniewa syna
Lucynę Nowak
Andrzeja Nowaka
Kryspina Bulandę
Antoniego Annę Gargula Helenę córkę
Filomenę Leśniak Bronisława męża
Kryspina Adama i zmarłych z rodziny Bulandów
Ludwikę Jana Władysława i zmarłych z rodziny Pękałów
Jana Różańskiego Zofię żonę
Edwarda Kuliga Kunegundę żonę Wiktorię córkę Franciszka syna
Juliana Biskupa
Jana Bulandę Julię żonę Halinę córkę Franciszka i Jana syna
Stanisława Wysowskiego Marię żonę Julię Naglak
Marię Wysowską
Władysława Gawlika
Mirosława Denfelda
Otylię Szołdra Jana syna
Bronisława Bulandę Annę żonę Władysława Zbigniewa syna
Romana Marię Górskich
Stanisława Ćwika Janusza syna
Bronisława Furtaka Wiktorię żonę Andrzeja syna
Stanisława Zielenia Wandę żonę
Adama Górskiego Eleonorę żonę
Józefa Szafrańskiego Helenę żonę Zbigniewa syna
Jana Cwajne Marię żonę Bogusława syna
Stanisława Nowaka Helenę żonę
Jana Ślipka Helenę żonę
Władysława Annę Jaworeckich
Jana Zofię Jaworeckich
Wawrzyńca Agatę Drogoś
Zofię Jaworecką
Janinę i Katarzynę Kolat
Jana Kolasińskiego
Jana Bronisławę Gajewskich
Leona Janinę Ligęzów
Władysława Marię Zofię Stanisława Szczepana Marię Zenona Głąb
zmarłych sąsiadów rodziną Głąb Tomasza Magdalenę Stanisława Wiktorię Michalinę Stanisława Marię
Juliana Turskiego Marię żonę
Józefa Piękosia Bronisławę żonę
Piotra Łatkę Marię żonę
Janinę i Stanisława Łatków
Kazimierza Zielenia
Daniela Zielenia
Wiktorii i Jakuba Głąb Wiktorii córkę
Jana i Zofii Zieleń
Jana Jurka
Mieczysława Śliwę
Józefa Turka
Józefa Stefanii Piotrowskich
Stanisława Marii Piotrowskich
Władysławy Piotrowskiej
Józefa Bulandy Ludwiki żonę Józefa syna
Mikołaja Sowy Anny żonę i zmarłych z rodzin Bulandów i Sowów
Edwarda i Wandy Mędoń
Część I

Za dusze:

Józefa Bulandy i zmarłych z rodziny
Ferdynanda Kuzery Józefa syna i zmarłych z rodziny
Mieczysława Olszyńskiego
Jana i Zofii Gębarowskich Heleny córki
Stanisława Gębarowskiego Genowefy żony
Rozalii i Stanisława Piękosia Stanisława syna
Agnieszki i Jana Mielech
Tadeusza Sięki
Stanisława Piękosia
Stanisława Gryzło
Ferdynanda Kuzery Józefa syna
zmarłych z rodzin Sowów i Kuzerów
Stanisława Ciwińskiego Marii żony Janusza syna
Leopolda Dulęby
Józefa Turka Marii żony
Krystyny Mucha
Franciszka Gajkowskiego Ludwiki żony Krystyny córki
Józefa Turka Marii żony i ich dzieci
Stefana Kantora
Józefa Jagielskiego Antoniny żony
Józefa Wrony Walerii żony
Józefa Niemca Wiktorii żony i ich dzieci
Andrzeja Wrony Julii żony
Janiny Forystek Mariana męża
Stanisława Łatki Janiny żony
Jana Piotrowskiego Marii żony Stanisławy córki Mieczysława syna
Władysława Tabaszewskiego Julii żony Leona syna
Aleksandra Naglaka Sabiny żony
Piotra Gajewskiego
Jana Zielenia Zofii żony Marii córki Pawła Jana Józefa Stanisława Kazimierza Antoniego synów i ich żon
Leonardy i Stanisława Samborskich
zmarłych z rodzin Zieleniów Gajewskich i Gryzłów
Stefani Piotrowskiej
Adama i Wandy Wolak
Jana Ciwińskiego Zofii żony Zdzisława syna
Krystyny Wojtaczka
Mikołaja Sowy Anny żony
Józefa Bulandy Ludwiki żony Józefa syna
Piotra Bulandy Julii żony
Heleny Bulanda Jana syna
Jana Michalika Anny żony Marii córki
Piotra Michalika Zofii żony Jana syna
Stanisława Olesia Aleksandry żony
Bronisława Leśniaka Filomeny żony
Antoniego Garguli Anny żony
Heleny Gargula
Jana Julii Jerzego Honoraty Michalik
Bogumiły Niedźwiedź Janiny Molinek
Jana i Heleny Mokrzyckich
Jana Bulandy Julii żony Haliny i Marii córki Jana syna
Wojciecha Łatki Marii żony Włodzimierza syna
Józefa Koszyka Julii żony Bronisława i Józefa syna
Józefa Turka
Jakuba Głąbia Wiktorii żony Wiktorii córki
Piotra Michała i Katarzyny Turek
Eleonory i Stanisława Sowy
Józefa Wątlikiewicza
Haliny Miłek
Julii i Władysława Piękosia i zmarłych z rodziny Piękosiów
Stefana Kantora
Edwarda Wilka
Adama Górskiego Eleonory żony
Jana Szafrańskiego Tekli żony Ludwiki córki
Piotra Łatki Marii żony
Władysława Marii i Bronisława Rojów
Jerzego Wiktorii i Józefa Motyków
Klementyny Sawaryn
Franciszka Urlika
Henryka i Edmunda Grucy
Wojciecha Grucy Marii żony
Wiktoria Kruka Marii żony
Sergiusza Kruka
Daniela Kasprzyka
Marii Żarowskiej
Marii Głąb/ Adeli Rusek
zmarłych z rodzin Zięcinów i Schabowskich
Jana Bulandy Julii żony i ich dzieci
Adama Bulandy i Kryspina syna
Karola Ślipka Julii żony
Stanisława i Wiktorii Ciwińskich
Jana i Heleny Ślipek
Józefa Ciwińskiego
Stanisława i Marii Ciwińskich Janusza syna
Zofii i Michała Budzyn
Mieczysława Garguli
Rozalii i Antoniego Skrobiś i ich dzieci
Jana Wielgusa Marii żony Stanisława syna
Stanisława Głąbia Zenona syna
Ewy i Jana Jamróz
Hieronima i Emilii Rutkowskich Zdzisława syna
Katarzyny Suskiej
Jana i Rozalii Śmiertka
Wiktorii Jurek
Zofii i Jana Ciwińskich
Kazimierza Głąbia
Wawrzyńca Ślipka Ludwiki żony
Michała Nowaka Julii żony
Franciszka i Wojciecha Ślipka Stefana Szewczyka Bronisławy żony
Stefana Ślipka
Antoniego Kiełbasy Marii żony Józefa Antoniego i Jana syna
Stanisława Dziedzica Marii żony Norberta syna
Wandy Nowak Józefa syna
Franciszka Włodarza Józefa i Apoloni Durałek Stefana syna
Jana i Marii Kuzera
Macieja i Bronisławy Czerwień Stanisława syna
Jana i Bronisławy Kuzera
Franciszki i Stanisława Wrony
Tekli Gruca
Marii i Jana Kantego Bulandy
Antoniego Głąbia
Stanisława Głąbia Zenona syna
Józefy i Edwarda Maziarz
Mariana Pisarczyka
Wojciecha i Anny Głąb Stanisława i Kazimierza syna
Michała i Anny Olszyńskich
Franciszka Żarowskiego
Jana Żarowskiego
Stefana Taraska Emilii żony Zbigniewa syna
Jana i Apoloni Wrona Ludwika syna
Marii i Józefa Pociechów
Jana Jurka i zmarłych z rodzin Jurków Wronów i Pociechów Wiktorii Wrona Aleksandra i Bogumiła syna
Andrzeja Gada
zmarłych z rodzin Pociechów i Szewczyków i dusze w czyśćcu cierpiące
Marii Golonka
Rozalii i Władysława Wielgusa i zmarłych z rodzin Lachów i Wielgusów
Bronisława Bulandy Anny żony Zbigniewa syna Marii córki
Władysława Bulandy
Michała Szufryna
Adama Wolaka Wandy żony
Mariana Bochuja
Piotra Michała Katarzyny Turków Józefa syna
Wojciecha Głąbia Anny żony Kazimierza i Stanisława syna
Jana Bulandy Józefy żony i zmarłych z rodzin Bulandów i Danków
Jana Kantego Piękosia i zmarłych z rodzin Piękosiów i Brzósków
Józefa Olszyńskiego Marii żony Mieczysława syna Andrzeja wnuka
Edwarda Olszy6ńskiego Danuty żony
Wojciecha Martuszewskiego Janiny żony Władysława syna
Jana Jurka Karoliny żony
Jana Jurka Emilii żony
Józefa Durałka Marii żony
Czesława Orzechowskiego
Władysława Cisowskiego
Jana Łatki Józefy żony
Józefa Pawlika
Jan Turka Marii żony
Kazimierza Zielenia Aniela wnuka
Jakuba Głąbia Wiktorii żony Wiktorii córki
Jana Zielenia Zofii żony
Emila Stawarza Stefanii żony Janiny córki Stanisława syna
Adama Legutko
Józefa Bulandy Walerii żony Zdzisława i Stefana syna
Wiktorii Bulanda
Grzegorza Bielewicza
Stanisława Bielewicza
Stefana Muchy Marii żony
Józefa Matusika Marii żony
Alfreda Kantora
Leona Kantora
Ksyna Władysława Kantora
Filomeny i Józefa Florka
Honoraty i Jana Jurka Wojciecha i Pawła syna
Władysławy i Wojciecha Poparda
Kazimiery i Stanisława Grygla i zmarłych z rodzin Jurków i Kantorów
Jana Górskiego
Marii i Ludwika Jurkiewiczów
Marii Józefa Bernarda Antoniego Mariana Mieczysława Artura Smoleniów
Michała Wiktorii Jana i Zofii Śpiewak
Marii i Wojciecha Jastrzębskich
Stefanii i Stanisława Wróbla
Tadeusza Kachla
Krystyny Mieczysława i Zbigniewa Babca
Stanisława i Bronisławy Wielgus
Jana i Henryki Turek
Józefa Ligęzy
Janiny Cieśla
Jana Baczyńskiego Marii żony
Michała Baczyńskiego Weroniki żony
Marii Baczyńskiej z domu Kawka
zmarłych z rodzin Stępków Kankowskich i Mazurkiewiczów
Jan Turka Marii żony
Józefa Ślipka Ludwiki żony
Pawła Semli
Jana Króla Marii żony
Józefa Olesia
Janiny Kipiel
Władysława Koralika Stefanii żony
Stanisława Turskiego Zofii żony
Julii i Wojciecha Szczechowicza Wojciecha i Tomasza wnuków
Heleny i Jana Ślipka Franciszka syna
Jana Jurka Aleksandry żony Władysława syna
Franciszka Kolata Heleny żony Mieczysława syna
Antoniego Krzyżaka Joanny żony i zmarłych z rodzin Kolatów i Krzyżaków Piotra Cygnarowicza Julii żony Stanisława syna
Stefana Cygnarowicza
Jana Byczka Marianny żony Krystyny córki
Józefa Byczka Wiktorii żony Stanisława syna
Pawła Dudka Zofii żony
Józefa Dudka Aliny żony
Wioletty Pypno
Jarosława Jesienia
Jana Kolata Józefy żony Władysławy córki Józefa i Franciszka syna Józefa Durałka
Bronisława i Janiny Forystek
Emilię Sowa
Zenona Pulita
Piotra i Katarzyny Turek
Stanisława i Franciszka Szafrańskich
Izabeli i Adolfa Wojtaczka
Jana i Anny Łatka
Józefa Łatki Włodzimierza syna
Józefa Hotlosia Marka wnuka
Wacława Hotlosia Wiktorii żony
Jana Turskiego Anny żony
Józefa Turskiego
Marii żony
Jana Sejuta Wiktorii żony
Aleksandra Kwaśnika Bronisławy żony
Jakuba Jurka Julii żony
Apolinarego Wojciecha i Edwarda Jurka
Anny Pikulińskiej Sebastiana syna
Andrzeja Skalika
Franciszka i Marii Król
Stanisława Króla
Władysława Śliwy
Józefa Śliwy Bronisławy żony i ich dzieci
Jakuba Głąbia Wiktorii żony Wiktorii córki
zmarłych z rodzin Jurków i Gniadków
Wojciecha Fydy Zofii żony
Eugeniusza Fydy
Wiesława Wesołowicza
Zenona i Janiny Duduń
Józefa Strzesaka
Tadeusza Turskiego Janiny żony
Marii Stefani Stanisława Turskich
Władysława Jurka
Janiny Żarowskiej
Antoniego Żarowskiego Marii żony
Franciszka Sowy Marianny żony
Józefa Durałka
Franciszka Kuzery Julii żony
Pawła Jurka
Józefa i Heleny Jurek
Michała i Wiktorii Łatków i dusze w czyśćcu cierpiące
Stanisława Pacha
Jana Ślipka Heleny żony Franciszka syna
Jakuba i Julii Drogoś
Jana i Apoloni Ślipek
Franciszka Kawki Katarzyny żony Franciszka syna Marii żony
Jana Gnoińskiego
Zbigniewa Szafrańskiego
Stanisława Zielenia Wandy żony
Józefa Szafrańskiego Heleny żony
Jana Cwajne Marii żony Bogumiła syna
Aleksandra Maciaszka
Heleny i Jana Ligęzy
Alicji i Stanisława Turka
Bronisławy i Piotra Turka
Stanisława Wróbla Kazimiery żony Jana syna
zmarłych z rodziny Zieleniów
Kazimierza Głąbia
Mariana Michalika
Małgorzaty Wróbel
Józefa Miłkowskiego
Franciszka i Adeli Nowak Kazimierza syna Haliny c
Józefa Ludwiki i Ferdynanda Bulandę
Eugeniusza Wojtaczki Anieli żony Krystyny córki
Józefa Włodarza
Karoliny Zięba
Zofii Kosteckiej
Franciszka Gajkowskiego Ludwiki żony Krystyny córki
Jana Gajkowskiego Anny żony
Marii Piękoś
Zofii i Józefa Wrony Władysława syna
Jana Gada Stefanii żony Józefa syna
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Krystyny Olszyńskiej
Jakuba Gada Eleonory żony
Bronisławy Gad
Stanisława Jurka Anny żony
Eugeniusza Bulandy Eleonory żony Mieczysławy córki
Ludwiki Winiarskiej
Czesława Jurka Ludwiki żony
Marii Głąb
Stanisława Czerwienia Genowefy żony Barbary i Danuty córki Mariana syna
Franciszka Sowy Marianny żony
Stanisława Kuzery Marii żony
Marii i Stanisława Miłkowskich
Romana i Roberta Cepielik
Józefa Piotra Krystyny Raróg i zmarłych z rodzin Zająców Brzósków Olszyńskich Cięciwów Kubiców
Antoniego i Franciszka Miłkowskich
Marii Śliwa
Klementyny Sawaryn
Bożeny Stanisława i Grzegorza Bielewicza
Bronisławy i Józefa Śliwy
Julii i Józefa Sowy
Stefani i Henryka Gada
Marii i Włodzimierza Gada
Józefa Homoncika
Tadeusza Bulandy Julii żony
Stanisława Furtak
Wiktorii Sowa
Franciszka i Wandy Cygnarowicz
Zofii i Witolda Kasprzyka
Józefa Turka Marii żony Krystyny córki
Szczepana Głąbia Anny żony
Stanisława Jurka
Wawrzyńca Jurka Emilii żony
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Jana Gada Stefanii żony Józefa syna Bronisławy Gad
Jakuba Gada Eleonory żony
Stanisławy Kantor Józefa syna
Wiktorii Jurek
Jana Gawrońskiego Aleksandry żony Leszka syna
Bronisławy Niemiec
Franciszka i Adeli Nowak Kazimierza syna Haliny córki
Franciszka i Józefy Kruk Stefanii i Zofii córki
Franciszka Woźniaka Marii żony
Stanisława Leśniaka Halin żony
Jana Ślipka Heleny żony
Franciszka Ślipka
Jana Kantego Głąbia Stefanii żony
Adama Górskiego Eleonory żony
Bronisławy i Władysława Furtaka
Wandy Błażusiak
Wiktorii Niemiec Józefa męża
Zofii i Karoliny Podobińskiej
Karola Dutka Anny żony
Józefa Kowalika Emilii żony
Pawła Bomby
Wojciecha Jurka Józefy żony
Jana Jurka Wojciecha i Pawła syna
Jakuba Głąbia Wiktorii żony i Wiktorii córki
Zdzisława Garbowskiego
Ryszarda Gajewskiego
Michała Gajewskiego Marii żony Michała i Józefa syna
Józefa i Rozalii Gawlików
Józefa Malińskiego Władysławy żony
Julii i Józefa Sowy
Wiktorii i Stanisława Furtaka Andrzeja syna
Bronisława Wilka
Marii i Włodzimierza Gada
Janiny Leona Mariana i Stanisława Ligęzy
Marii Józefa i Wojciecha Janika
Agnieszki Zofii Rozalii Ślipek
Wiesława Króla
Stanisława Cygnarowicza Zofii żony
Stefana Cygnarowicza
Stanisławy Fyda
Piotra Gajewskiego i zmarłych z rodzin Fydów i Gajewskich
Zbigniewa Króla Anny i Marii Ślipek
Heleny Korcyl
Józefa Wilka Ludwiki żony
Stanisława Wilka Franciszki żony
Jana Kantego Bulandy Marii żony
Cecylii Wańczyk
Marii Golonka
Stanisława Kwarcińskiego Daniela wnuka
Piotra Marii i Anny Kwarcińskich
Jana Jurka Pawła i Wojciecha syna
Jana Mędonia
Andrzeja i Katarzyny Langer
Stefana Cygnarowicza
Władysława Lewickiego Zofii żony Stanisława syna
Natalii Lewickiej
Marii Józefa i Andrzeja Olszyńskich
Marii i Kazimierza Jurka
Andrzeja Szczepanka


Część II

Za dusze:

Stanisława Ćwika Janusza syna
Wawrzyńca i Walerii Ćwik
Juliana Biskupa
Mieczysława Żarowskiego
Jana i Bronisławy Żarowskiej
Agnieszki i Wojciecha Ruska
Sylwestra Gawrońskiego
Wojciecha i Genowefy Król
Jana i Aleksandry Gawrońskiej
Leszka Gawrońskiego
Tomasza Wrony
Stanisława Danka
Jana Julii i Jerzego Michalika
Janiny Molinek
Bogumiły Niedźwiedź
Janusza Ćwika
Jana Kantego Janisa Zofii żony Mieczysława syna
Stanisława Ćwika
Marii i Jana Kantego Bulandy i zmarłych z rodzin Bulandów i Olszyńskich
Ludwika Wielgusa i zmarłych z rodzin Wielgusów i Jurków
Weroniki i Franciszka Kasprzyka
Marii i Józefa Zielenia
Stanisława i Józefy Danek Roberta syna
Stanisława Zielenia Wandy żony Adama Górskiego Eleonory żony
Jana Cwajnego Marii żony Bogusława syna
Józefa Szafrańskiego Heleny żony Zbigniewa syna
Stanisława Nowaka Heleny żony
Jana Ślipka Heleny żony
Zofii i Zygmunta Michalika Jana syna
Bronisława Frydy Bronisławy żony
Rocha Frydy Marii żony
Ryszarda Frydy Henryki żony
Kazimierza Lacha Genowefy żony Genowefy córki
Anny Mieczysława i Bronisława Brzóski
Stanisławy i Stefana Turskich Józefa syna
Mieczysława i Lucyny Turskich
Adama Karoliny Turskich Daniela i Oskara syna
Marii Czuba
Stefana Łatki Bronisławy i Stanisławy żony
Stanisława Łatki
Andrzeja Sternala Anny żony i ich dzieci
Michała Łatki Wiktorii żony i ich dzieci
Adama Chruściela
Stanisława i Wandy Zięba Aleksandra i Czesława syna Mieczysławy córki
Ksyna Józefa Ciastonia
Leona Janiny Pawła Józefy Mariana i Stanisława Ligęzy
Jana Bronisławy Marii Piotra Jana–Kantego Gajewskich
Zofii i Jerzego Oślizły
Marii i Katarzyny Turek
Piotra i Stefanii Bulanda
Józefa Turka
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Stanisława i Piotra Kwarcińskiego
Józefa Bulandy
Adama Ruska
Józefa Genowefy Jana Stanisława Edwarda Franciszka Grygiel
Michała Katarzyny Wacława Zygmunta Krauz
Klementyny Sawaryn
Jana Mędonia
Wandy Błażusiak
Władysława Rja
Stanisławy Fyda
Stefana i Wiktorii Piękoś
Czesława Sejuta Stanisława Bulandy Emilii żony Mieczysława syna
Jana Bulandy Janiny żony
Jadwigi Żukowskiej
Michała Sowy
Stanisława Jurka Wiktorii żony Jana i Józefa syna Grażyny żony
Stanisława Turka Alicji żony
Stanisława Kantora Stanisławy żony Józefa syna
Bronisławy Pancerz
Danuty Kołodziej
Kazimiery i Stanisława Grygla
Zbigniewa Cygnarowicza Kazimierza syna
Mateusza Szufryna
Jana Nowaka
Edwarda Mroza
Marii i Józefa Zarzyckich
Władysławy i Zygmunta Sowy
Honoraty i Władysława Jagielskiego
Stanisława Zarzyckiego
Józefa Turka Marii żony Krystyny córki
Franciszka Gajkowskiego Ludwiki zżony
Krystyny Gajkowskiej
Franciszka Bocheńkiego
Zofii Wójs
Antoniego i Stefanii Wójs
Stanisława i Ludwiki Bocheńskich
Michała i Genowefy Jacak
Jana i Heleny Chramęga
Jana i Karoliny Jurek
Wawrzyńca i Jana Turka
Barbary Schener
Józefa i Genowefy Grygiel i ich dzieci
Wiktorii i Józefa Bulandy
Andrzeja i Rozalii Bulanda
Piotra i Weroniki Bulanda
Józefa Bulandy
Stanisława i Heleny Bulanda
Jana i Stanisławy Bulanda
Władysławy Bulanda
Józefy i Stanisława Mroza
Emila i Marii Olechny
Bożeny Bielewicz
Heleny Zachariasz
Zofii Oślizło Jerzego syna
Franciszka Grygla
Zbigniewa Turka
Jana i Walerii Wesołowicz Andrzej i Wiesława syna
Józefa o Genowefy Ojczyk
Zofii Śliwa
Krystyny Leśniowskiej
Tadeusza Sowy
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Jana Honoraty Pawła Wojciecha Jurka
Alfreda Kantora
Ludwika Wielgusa
Henryka Grucy
zmarłych z rodzin Zieleniów Jurków i Ciwińskich
Władysława Martuszewskiego
Stanisława Jasińskiego
Stanisława Wysowskiego Marii żony
Julii Naglak
Władysława Gawlika
Cecylii Szołdra Jana syna
Mirosława Denenfelda
Marii i Andrzeja Michalika
Adama Jasińskiego
Izabeli Szafrańskiej Sławomira syna
Janiny Żarowskiej
Wojciecha Wysowskiego Zofii żony Jana syna
Marii Wysowskiej
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Jana Gada Stefanii żony Józefa syna
Stanisława Kantora Stanisławy żony Józefa syna
Wiktorii Jurek Jana syna
Józefa i Marii Lach Tadeusza syna
Andrzeja Pietruchy
Stanisława i Wandy Zięba Mieczysławy córki Aleksandra i Czesława syna Agnieszki wnuczki
Juliana Biskupa
Jana Bulandy Julii żony Haliny i Marii córki Franciszka i Jana syna
Jana Różańskiego Zofii żony
Edwarda Kuliga Kunegundy żony Wiktorii córki Franciszka syna
Franciszka i Władysławy Zając
Michała Kuzery
Franciszka i Heleny Kuzera i ich dzieci
Adama Bulandy Kryspina syna
Jan i Ludwiki Pękałów
Gustawa Stanisława Marii Krystyny Michaliny Bulandów
Stanisława Stanisławy Mieczysława Marii Jadwigi Jurek
Władysława Stanisławy Dariusza Garguli
Józefa Ślipka
Marii Głąb
Franciszka i Lidii Mikołajczyk
Małgorzaty Grochot
Wandy Błażusiak
Wiktorii i Józefa Niemca
Karoliny i zofii Podobińskiej
Ignacego Nowaka
Piotra Gajewskiego
Wandy Zieleń/ Józefa Kożucha
Karoliny i Adama Turskich
zmarłych z rodzin Tabisiów i Bulandów
Antoniego i Józefy Nowak Ignacego i Alojzego syna Julii i Stefanii córki
Władysława i Tekli Ślipek Władysława syna Genowefy i Heleny córki Ignacego Nowaka
Stanisława i Zofii Zieleń
Jadwigi i Zdzisława Pawlika
Stefanii Turskiej
Stanisławy i Alojzego Nowaka
Kazimiery Gunia
Karoliny Turskiej z rodziną
Małgorzaty i Ludwika Baczyńskiego
Jana i Barbary Nowak
Wiktorii i Stefani Ślipek
Jana i Rozalii Nowak
Władysława i Bronisławy Olszyńskiej
Krystyny Olszyńskiej
Wiktorii i Jana Piątkowskich
Władysława Brzóski
Kazimiery Gunia
Anny i Jana Gucwy
Walentego Władysławy Stanisława Guni
Wiktorii Zięcina
Teresy Kwaśniowskiej z domu Lesiak
Mariana Głąbia
Marii Głąb Teresy córkiMariana syna
Wojciecha Kwaśniowskiego
Marii Głąb z domu Górska
Karoliny Oleś- Turskiej Adama męża
Jana Olesia
Pauliny i Józefa Olesia
Heleny Ślipek Bartkiewicz
Marii Zieleń Stanisława męża
Ignacego Nowaka
Jana Ślipka
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Anny i Władysława Jaworeckiego
Stefanii i Mieczysława Czupińskich
Jana Jurka i zmarłych z rodzin Zieleniów Jaworeckich Drogosiów i Głąbiów
Jana i Julii Zając
Jana Gołąbia
Marii i Henryka Brzóski Stanisława syna
Janiny i Tadeusza Kulki
Marii Władysława Kasprzyka
Marii i Gabriela Bernackich
Zofii Pawła Anny Weroniki Franciszka Marii Romana Kasprzyka
Marii i Jana-Kantego Woźniaka
Haliny Waniowskiej
Stanisławy Kaczkowskiej
Stanisława Olesia Aleksandry żony
Ludwika Wrony
Ksyna Stanisława Szafrańskiego
Ksyna Franciszka Mazura
Ksyna Józefa Ciastonia
Tadeusza Heleny i Marii Szafrańskich
Wincentego i Marii Stanuch
Stanisława Nowaka
Franciszka i Zdzisława Szczygła
Józefa Marii i Mariana Smoleniów
Ingelore Eriki i Stanisława Lalika
Janiny i Józefa Wojnar
Jana Szafrańskiego
Jana Marii Bronisława Zofii Jana Marii Henryka Marii Stanisława Franciszka i Stanisławy Brzósków
Ireny i Juliana Prusaka
Zofii i Władysława Bartusiaka
Emilii i Waleriana Lacha
Tadeusza Szczechowicza Tomasza syna
Marii i Franciszka Nowaka
Jana i Wiktorii Nowak
Antoniego i Bronisławy Liptak
Wojtka Szczechowicza
Julii i Wojciecha Szczechowicza
Eugeniusza Fydy
Wojciecha Fydy Zofii żony
Jana Wojtaczki Marii żony
Józefa Tabaszewskiego Wandy żony Andrzeja syna
Anny Józefa Janusza Grzegorza Elżbiety Jana-Kantego Jana Marka Kazimierza Turka
Marii Józefa Artura Mariana Mieczysława Bernarda Smolenia
Anny Michała Salomei Anny Mieczysława Bulandy
Wiesława Wiktorii Tadeusza Stanisława Tadeusza Kobierskiego
Jana Urygi
Kazimierza Horoszko
Tadeusza Furgała
Kazimierza Boguskiego
Zofii Górskiej
Magdaleny Zychroń
Andrzeja Julii Wrona
Mariana i Janiny Forystek
Kazimierza Wrony
Aleksandra Naglaka Sabiny żony
Mikołaja Szlaga Marii żony
Jana Zofii i Józefa Szlaga
Jana Garguli Józefy żony
Stefana Szlaga
Mariana Szlaga
Wojciecha Stawiarskiego Salomei żony Tadeusza syna
Franciszka Sowy Marianny żony
Janiny Żarowskiej
Stanisławy Fyda
Zbigniewa Króla i zmarłych z rodzin Fydów i Nowaków
Tadeusza i Stanisławy Olchawskich
Janiny i Grzegorza Kwiatkowskich
Stanisława i Julii Hotloś
Jana Gawrońskiego Aleksandry żony Leszka syna
Stefana Łatki Bronisławy żony Stanisława syna
Adama Chruściela
Karola Wrony Walerii żony
Jana Niemca i zmarłych z rodzin Wronów Jurków Niemców i Tokarzów
Marii i Juliana Matusika i ich rodziców
Janiny i Stanisława Łatki
Katarzyny i Bronisława Garbowskich
Zdzisława i Józefa Garbowskich
Wiktorii i Jakuba Głąbia
Zygmunta Ruska Julii żony Franciszka syna
Krystyny Ligęza
Jana Biskupa
Gustawa Zająca Stanisławy żony
Jana Hotlosia Marii żony
Romana Hotlosias Heleny żony
Józefa Hotlosia Marii żony Józefa syna Zofii i Bronisławy córki
Michała Głąbia Anny żony Wiktorii córki
Dominika Damasiewicza
Stanisława Wysowskiego Stefanii żony
Edwarda Wysowskiego Klary żony
Tadeusza Szlaga
Magdaleny Szlag
Leona Janisa Julii żony
Ireny Janis
Hieronima Łatki Marii żony
Pauliny Lach
Jana Wysowskiego Katarzyny i Karoliny żony
Jakuba Nowaka Julii żony Ludwika syna
Andrzeja i Lucyny Nowak
Michała Króla Marii żony Jerzego syna
Aleksandry i Władysława Łatki i zmarłych z rodziny
Julii i Pawła Wronów i zmarłych z rodziny
Sabiny Borowik
Janusza Job
Ignacego Danka Albiny żony i zmarłych z rodziny Danków
Mariana Jasińskiego i zmarłych z rodziny Jasińskich
Jana Cygnarowicza Julii żony Adama syna Zofii córki
Stanisława Zielenia Wandy żony Marii córki
Piotra Bulandy Stefanii żony
Kazimierza Jurka Marii żony
Juliana Barana Marii żony
Jana Barana
Franciszka i Marii Pachut Tadeusza Jana Józefa syna
Ignacego i Albiny Danków Stanisława syna
Józefa i Zofii Karwaneckich
Bronisława Pacuły
Bogumiły Bukowiec
Joanny Świątek
Krystyny i Kazimierza Chmielowskiego Marka i Kazimierza syna
Anny i Jana Chmielowskiego
Marii i Andrzeja Wrony
Józefa i Eleonory Wrona
Kazimiery Zuzanny i Józefa Oleksak Jana syna Danuty Holka córki
Adama Ruska
Józefa i Wiktorii Danek
Wiktorii Wielgus
Ireny Piechota
Wandy i Józefa Migacz
Wawrzyńca i Agaty Drogoś
Jana i Zofii Jaworeckich
Władysława i Anny Jaworeckich
Zofii Jaworeckiej
Janiny i Katarzyny Kolat
Jana Kolasińskiego
Janiny i Leona Ligęzów
Jana i Bronisławy Gajewskiej
Jakuba i Marii Danek
Janiny Żarowskiej i zmarłych z rodziny
Ludwika Gawrońskiego Heleny żony
Stanisława Bulandy
Ryszarda Michalika
Józefa Piotrowkiego Stefanii żony
Stanisława Piotrowskiego Marii żony Władysławy córki
Marii i Juliana Turskich
Bronisławy i Józefa Piękosia
Marii i Piotra Łatków
Jana Gada Stefanii żony Józefa syna
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Stanisławy Kantor
Wiktorii Jurek
Antoniego Nowaka Józefy żony
Alojzego Nowaka Stanisławy żony
Wojciecha Zająca Wiktorii żony Józefa syna
Bronisławy Marii i Andrzeja Żarowskich
Bronisławy i Ludwika Turskich i zmarłych z rodziny
Bronisława Furtaka Wiktorii żony Andrzeja syna
Jana Biskupa Marii żony Stanisława syna
Józefa Biskupa Zofii żony
Jana Jurka Bronisławy żony
Jana Andreasika
Władysława Kosteckiego Katarzyny żony Jana i Adama syna
Bronisława Pacuły
Jana Mroza Wiktorii żony Ryszarda Krzysztofa Aleksandra syna Teresy córki
Ksyna Władysława Kantora
Wiktorii Kantor
Jana Kantora Marii żony
Bolesława i Janiny Chajkaluk
Stefana i Heleny Dutkowskiej
Jana i Marii Mucha
Jana i Elżbiety Franos
Piotra Janusa
Tadeusza i Józefy Wysopal
Józefa i Wandy Gołąb
Jana Sternala Wiktorii żony Mieczysławy i Alfredy córki Andrzeja i Józefa syna Marii żony
Marii Stanisława Anny Władysława Łatki
Anastazji i Brzóski
Melchiora i Stefanii Łatka