Drukuj 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
24.10.2022

«Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym» [Jr 31,9]

30 NIEDZIELA ZWYKLABóg zawsze jest obecny w życiu człowieka. Przekonuje nas o tym prorok Jeremiasz w pierwszym czytaniu. Autor Listu do Hebrajczyków, który ukazuje nam obraz Chrystusa – Prawdziwego Kapłana, ukazuje nam prawdę, że Jezus jest ze wszystkimi ludźmi. On swym słowem uzdrawia ślepotę serc ludzkich i przez swą ofiarę daje pociechę nieszczęśliwym.

Aby móc odejść uzdrowionym i pocieszonym przez Jezusa, potrzebna jest wiara Bartymeusza z dzisiejszej Ewangelii według świętego Marka.

Wzbudźmy w sobie pragnienie słuchania Słowa Bożego, które ma moc umocnić naszą wiarę.