Drukuj 
X NIEDZIELA ZWYKŁA
06.06.2021

«Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia» [Psalm]

Jezus jest dla nas najlepszym wzorem do naśladowania, byśmy mogli dojść do chwały nieba. Bardzo często zdarza się jednak, że człowiek, lub inni w jego otoczeniu myślą na zbyt po ludzku - patrzą przez pryzmat tego co jest już znane, tego co im się wydaje.

         "Patrzenie po ludzku" przysłania nam oczy - zasłania prawdziwy obraz Jezusa, który jest Synem Bożym. On jest całkowicie oddany Bogu i bezgranicznie Mu ufa - my też powinniśmy.

         «Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem». Trwajmy zatem w jedności z Jezusem, a żadna zła siła nie będzie w stanie nas zniszczyć. Ufajmy Mu, tak jak On ufa Ojcu.

Sebastian Jaworecki