Drukuj 
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
30.05.2021

«Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» [Mt 28, 20]

UROCZYSTOSC NAJSWIETSZEJ TROJCYPrzeżywamy niedzielę Trójcy Świętej - to właśnie szczególnie dziś powinniśmy się zatrzymać i spojrzeć w czasy, które są już za nami. Powinniśmy popatrzeć na to co minęło i zastanowić się, jak wyglądały nasze relacje... z rodziną..., z bliźnimi..., z Bogiem.

         Niedziela Trójcy Świętej stanowi dla nas swoiste przypomnienie - nie o Bogu, który jest w Trójcy jedyny - ale o relacji, jaka łączy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

         Ten Najświętszy przykład powinien być dla nas wzorem do naśladowania - wzorem miłości, jedności, pokoju i nierozerwalnej więzi, który mamy nieść radośnie światu.

Sebastian Jaworecki