Drukuj 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
10.01.2021

«Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania» [Iz, 55 7a]

SWIETO CHRZTU PANSKIEGO 2019Prorok Izajasz pisze: «Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!». Co wynika z tego dla nas? Bóg jest naszym zbawieniem, Jemu powinniśmy ufać, Jego szukać, w Nim jest cała nasza moc i życie.

           Bardzo często jednak nasza droga i nasze myśli nie są Bożymi. Przez całe życie powinniśmy dążyć do świętości - próbować zmienić nasze myślenie, nasze drogi, by wkroczyć na ścieżkę, którą prowadzi nas Bóg.

           Tylko podporządkowanie naszej woli Woli Bożej zagwarantuje nam zbawienie i wieczną radość w raju.

Sebastian Jaworecki