Drukuj 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
27.12.2020

«Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował»
[1 J 2,6]

SWIETO SWIETEJ RODZINYBóg w swoim zbawczym dziele umiłował rodzinę. Jezus zechciał być dzieckiem. Narodził się w prostej rodzinie, wzrastał jak normalne dziecko, spędził z rodzicami 30 lat życia. Zechciał, choć nie musiał.

         Postępowanie Jezusa pokazuje, że nasza codzienność, że rodzina jest dla Niego niezwykle ważna. To w tej codzienności, w rodzinie obdarowujemy siebie wzajemnie miłością i przebaczeniem. To w rodzinie przeżywamy wszystkie smutki i radości. To w rodzinie dzieje się wszystko, co jest dla nas tak ważne.

         Podążając za przykładem Jezusa, przykładem Świętej Rodziny, starajmy się, by nasza codzienność była coraz lepsza i coraz bardziej święta. Kochajmy się wzajemnie, tak jak On nas ukochał.

Sebastian Jaworecki