Drukuj 
24 NIEDZIELA ZWYKŁA
15.09.2019

«Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła» [Łk 15,6b]

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA 2019Ile razy zdarzyło ci się coś zgubić? Czy potem nie szukałeś tego usilnie, chcąc to znaleźć, odzyskać? Czy nie starałeś się do momentu, aż to odzyskałeś?

Twoja wiara Bogu. Jak z nią jest? Wierzysz Mu? Należysz do Jego stada stu owiec? Czy może jesteś tą, która się Mu zagubiła? Jak to jest w twoim przypadku?

Bóg cię szuka, pamiętaj o tym. On zawsze cię szuka, nie ustanie, dopóki nie odzyska cię na stałe. On wszechmocny, nawet jeśli ty ustajesz, On nie - nigdy nie przestanie cię szukać, na ciebie czekać. Nawet, kiedy się do Niego odwrócisz plecami. Nawet gdybyś Mu napluł w twarz. On zawsze czeka na ciebie. Co zrobisz? Wrócisz?

         Twój wybór jest bardzo prosty. Powinieneś «wstać i wrócić do twojego Ojca».

         Zanieś Mu swego ducha skruszonego, swoje serce pełne miłości - Jego miłości - do bliźnich. On tobą nie wzgardzi, przyjmie cię jak syna, który do Niego powrócił z krętych ścieżek życia i wyprawi ucztę z powodu twego powrotu.

Sebastian Jaworecki