Drukuj 
18 NIEDZIELA ZWYKŁA
4.08.2019

«Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?» [Łk 12, 20b]

18 NIEDZIELA ZWYKLA 2019Pracujesz, wykonujesz swoje obowiązki z należytą dbałością, według swojej wiedzy, dzielnie znosząc trudy swej pracy, a twój udział przypada człowiekowi, który do tego ręki nie przyłożył... Cóż masz z całego twego trudu i pracy wykonanej w pocie czoła? Twoje dni są tylko cierpieniem, a praca i życie utrapieniem. Nawet nocą nie możesz zaznać spokoju. Cóż ci z tego przychodzi?

Pracujesz i gromadzisz dobra. «Masz wielkie zasoby, na długie lata złożone». «Odpoczywaj, jedz, pij i używaj»? A skąd wiesz czy jeszcze nie «tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie»? Kim ty wtedy będziesz?

         «Nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać. Życie więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną, nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!» «Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary!»

         «I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni! Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane.»

         «Sprawcie sobie skarb niewyczerpany w niebie. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.» «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!» A wy oczekujcie swego Pana. «Szczęśliwi, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.»

         «Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Sebastian Jaworecki