Drukuj 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
17.03.2019

Z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» [Łk 9,35]

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2019Wielki Post z założenia powinien być czasem szczególnej przemiany człowieka. Powinien być okresem, w którym radykalnie zmieniasz sposób myślenia, w którym próbujesz przemienić swoje serce, na wzór serca Jezusowego. Na ile wprowadzasz te założenia w swoje życie?

Jakże często za Boga stawiasz sobie brzuch? Jakże często za chwałę uznajesz to, czego powinieneś się wstydzić? Czy zdajesz sobie sprawę, co się z tym wiąże?

         Jesteś na ziemi tylko pielgrzymem. Czas ziemskiego życia dostałeś jako sprawdzian. To jak je przeżyjesz zadecyduje o tym, co zastaniesz po przejściu na drugą stronę. Wyjścia są dwa: brama Nieba z napisem "radość wieczna" lub brama Piekła z tabliczką "porzućcie wszelką nadzieję ci, którzy tu wchodzicie".

         Bóg po to dał ci wolną wolę byś mógł wybrać. Żyjesz zgodnie z przykazaniami - niewypowiedziana radość wieczna, olewasz przykazania - kocioł ze smołą. Po środku się nie da. Jeśli chcesz tak żyć (Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek), to tylko na własną odpowiedzialność. Jednak pamiętaj! Pan Bóg cię stworzył, a diabeł zawiezie do piekła i utopi w smole - środek zostanie zachowany...

         Przypatrz się promieniejącemu Jezusowi, jak apostołowie z dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Pozwól się oświecić Jego blaskiem. On jest twoim jedynym i prawdziwym wzorem do naśladowania. Dzięki Niemu możesz osiągnąć radość wieczną. Wykaż tylko chęć i pozwól się prowadzić!

         Poproś Go dziś, by przemienił twoje serce, aby zawsze Jego i tylko Jego szukało i umacniało się Jego obecnością.

Sebastian Jaworecki